Monthly Archives: August 2015

Uusi kirjani “Paljon liikkuvia osia” ilmestyy – ennakkotilaa alennuksella

Kirjani Paljon liikkuvia osia ilmestyy vielä elokuun aikana Savukeidas Kustannuksen kustantamana. Kustantaja on aloittanut teoksen ennakkomyynnin sivuillaan, ja kirjaa saa tilattua komeaan alennushintaan 15 € (norm. 23,90 €). Otteita teoksesta voi lukea aiemmasta lokikirjoituksestani. Avaan näille sivuille kirjan oman osion mahdollisimman pian, ja sinne tulee lisää maistiaisia.

“Julkinen keskustelu lukkiutuu yhä uudestaan vastakkainasetteluiksi ja sellaisten näkemysten kiistoiksi, joiden välillä ei tunnu olevan keskustelun mahdollisuutta. Sanotaan myös, että yhteiskunnallisessa elämässä pärjää vain kärjistyksillä ja yksinkertaistuksilla.

Filosofi Ville Lähde käy esseekirjassaan läpi joukon julkisen keskustelun ongelmia ja umpikujia, jotka toistuvat yhä uudelleen. Ne estävät meitä ymmärtämästä tiedon ja mielipiteen tai tieteen ja uskon eroja tai pohtimasta demokratian, terrorismin tai sananvapauden luonnetta. Monimutkaisessa maailmassa ei voi pärjätä ajattelemalla yksinkertaisesti. Jos tyyli syrjäyttää sisällön, eksytään pelkkään retoriseen kilvoitteluun. Maailma häviää näkyvistä.”Syksyn opetuksia ja esiintymisiä

Syksy vaikuttaa mukavan kiireiseltä. Uusi kirjani Paljon liikkuvia osia ilmestyy alkusyksystä, ja jos vanhat merkit pitävät paikkansa, senkin tiimoilta on luvassa kaikenlaista. Jatkan tietysti myös edellisen kirjani Niukkuuden maailmassa aiheiden käsittelyä luennoimalla ympäri Suomen.

Keskiviikkona 26.8. osallistun Helsingissä Tietokirja.fi -festivaalin keskusteluun aiheesta tietokirjailija ja sosiaalinen media (klo 15–16, sali 404, Tieteiden talo).

Syyskuussa alkaa Tampereen yliopistossa luentokurssini Luonnonresurssien tieto ja politiikka. Täyspitkällä 24 tuntia kestävällä kurssilla käydään läpi resurssin käsitettä, niukkuutta ja runsautta ja niiden moninaisia vaikutuksia yhteiskuntiin.

Pidän Kuvataideakatemiassa kahden päivän intensiivikurssin 17.–18.9. aiheesta Ympäristöajattelun perusteita.

Turun kirjamessuilla lauantaina 3.10. Ville Hytönen haastattelee minua uudesta kirjastani Paljon liikkuvia osia (Kuisti, 15.35–16.00).

Marraskuun alussa käyn neljän esiintymisen vierailulla Oulussa. Luvassa on neljä luentoa kirjani Niukkuuden maailmassa aiheista: kaksi yliopistolla, yksi Oulu-opiston tilaisuudessa ja yksi paikallisen luonnonsuojeluseuran järjestämänä. Yksityiskohtia myöhemmin.

 Mielipiteistä, suvaitsemisesta ja poliittisesta toiminnasta

Savukeidas julkaisee alkusyksystä kirjani “Paljon liikkuvia osia”. Viimeaikainen julkinen keskustelu on valitettavasti osoittanut, miten ajankohtaisia kirjan teemat ovat. Tässä joitain otteita poliittisista mielipiteistä, “yksityisasioista”, suvaitsemisesta ja poliittisen toiminnan arvostelemisesta.

“Mielipiteet voivat koskea vaikka mitä asioita. Jotkut rajoittuvat selvemmin henkilökohtaiselle alueelle eivätkä juuri vaikuta toisiin ihmisiin. Makuasioista on hauska kiistellä, mutta vaikka toisen erilainen maku voi turhauttaa ja hämmästyttää, se ei yleensä vaikuta itseen kohtalokkaasti. Toiset mielipiteet kuitenkin vaikuttavat siihen, miten suhtaudutaan muihin ihmisiin ja maailmaan laajemmin. Moraaliset ja poliittiset näkemykset ovat leimallisesti tällaisia. Etenkin sellaiset mielipiteet, joissa määritellään toisten ihmisten arvoa ja oikeuksia, eivät voi olla yksityisasioita, koska ne eivät itsekään pysy yksityisasioina.

Jos jonkin mielipiteen mukaan toiset ihmiset ovat alempiarvoisia, sen yleistymisellä on huonoja seurauksia sille, miten yhteiskunnassa ylipäätään voidaan elää. Jos ei suvaita etnisen taustan, ihonvärin tai seksuaalisen suuntautumisen kaltaisia ominaisuuksia, joille ihmiset eivät voi mitään, ollaan vaarallisella alueella. Toisen ihmisen arvoon ja olemassaolon oikeuteen puuttuva mielipide ei koskaan ole pelkkä yksityisasia. On myös aivan selvää, että tällaisten mielipiteiden vastustaminen ei ole ihmisten vainoamista. Mielipide kun voi muuttua, ihonväri ei.”

“Asioita ei voi myöskään suvaita kunnolla ymmärtämättä niitä. Muutoin saattaa päätyä suvaitsemaan jotain kuviteltua, eksoottista ja ihannoitua. Suvaitsevaisuus voi olla yleinen arvo, mutta käytännössä sitä ei pidä soveltaa vain muodollisesti, tilanteesta riippumatta. Jos suvaittuun ei tutustu tarkemmin, suvaitseminen jää pinnalliseksi. Ymmärtäminen mahdollistaa sen, että voi suvaita toisenlaisia ihmisiä mutta tarvittaessa myös kritisoida heitä. Heistä tulee oikeita ihmisiä, ei vain hahmottomia muukalaisia ja kulttuurinsa, uskonsa, etnisyytensä tai epämääräisen toisenlaisuuden edustajia. Tämä vaatii aina työtä: keskustelua, kiistelyä, kuuntelua, lukemista ja haastamista. Siksi suvaitsevaisuus ei voi toteutua välittömissä kohtaamisissa vaan hitaasti opetellen. Joskus se tekee kipeää. Itsestä ja toisesta voi löytää ikäviä puolia, joita ei olisi suonut löytävänsä.”

“Ensisijaisuuden vaatiminen esimerkiksi poliittisessa toiminnassa on hämmentävän yleistä. Eläinten oikeuksista ei sovi kantaa huolta, kun ihmisilläkin on ongelmia. Kehitysyhteistyötä ei saisi tehdä, kun kotimaassa on ongelmia. Ilmeisesti on mahdotonta puhua yhtaikaa miesten ja naisten ongelmista. Ikään kuin myötätunto ja poliittinen kiinnostus olisivat rajallisia resursseja. Yhteiskunnallisten ongelmien kilpailuttaminen keskenään tuskin kuitenkaan edistää niiden hoitamista. Todellisuudessahan ihmiset aktivoituessaan yhteiskunnallisesti usein innostuvat politiikasta yleisemminkin. Ensisijaisuutta vaaditaan myös keskusteluissa: tuo ei ole olennaista, olennaista on minun sanomani. Sivuasioihin ei pidä keskittyä. Näin ei ainakaan vahingossakaan huomaa uusia näkökulmia.”