Monthly Archives: August 2014

Kirja “Paljon liikkuvia osia” syksyn 2015 julkaisuohjelmaan

Tilannetietoja kirjan “Paljon liikkuvia osia” aikataulusta: sovimme kustantaja Savukeitaan kanssa, että kirja ilmestyy vasta ensi vuoden syksyn ohjelmassa. Se sopii paremmin kustantajan esseesarjan aikatauluun, ja onhan syksy perinteisesti oivallinen aika kirjan julkaisulle. Käsikirjoitus kuitenkin valmistuu tämän vuoden aikana, sillä ensi vuonna ovat uudet kujeet ja toivottavasti uudet rahoituksetkin – toiveissa on kirjan “Niukkuuden maailmassa” englanninkielisen laitoksen kirjoittaminen, unelmissa jotain muutakin. Sitä ennen kuitenkin “Paljon liikkuvia osia” valmiiksi. 

 

Paljon liikkuvia osia

Miksi tärkeiden asioiden ajatteleminen törmää yhä uudelleen seinään, juuttuu suohon tai kiertää ympyrää? Millä keinoin yhteiskunnallinen mielikuvitus typistetään ja keskustelu ohjataan harhaan? Miksi olemme niin usein kollektiivisesti tyhmiä? Miksi monimutkaisesta maailmasta on niin houkuttelevaa kertoa yksinkertaisia tarinoita? Onko monisyinen ajattelu muka aina poliittisesti kyvytöntä?

Kirjain aiheita ovat muun muassa luonnollisen ja luonnottoman rajanvedon retoriikka, oletukset ihmisluonnosta, luokka- ja identiteettikeskustelu, demokratia ja kysymys äänestämisestä, mielipiteet ja tieto, tiede ja uskomukset, tiedekäsitysten ongelmat, ajattelun karsinoituminen, sananvapaus ja sensuuri sekä suvaitseminen ja ymmärtäminen.

Perustavilta näyttävien vastakkainasetteluiden takaa paistaa maailma, jossa on paljon liikkuvia osia, ja suuret kysymykset voivatkin paljastua ajatteluamme kutistaviksi. Kirjassa pohditaan myös keinoja toimia ajattelun ja keskustelun tyhmistymistä vastaan.Uusi kirjoitukseni resurssien niukkuudesta

Ilmasto.org -sivusto julkaisi kirjoitukseni ilmastonmuutoksesta ja energiaresurssien niukkuudesta:

“Ilmastonmuutos ja energiaresurssien niukkuus nähdään helposti vaihtoehtoisina huolenaiheina. Joskus niitä pidetään myös toisensa poissulkevina näkökulmina: joko ollaan huolissaan fossiilitalouden seurauksista tai sitten kannetaan huolta sen tulevaisuudesta, fossiilisten polttoaineiden riittävyydestä. Tämä jännite on kuitenkin näennäinen, sillä vaikka nämä ilmiöt ovat luonteeltaan hyvin erilaisia, ne vaikuttavat lopulta samaan suuntaan. Ne tekevät mahdottomaksi viime vuosisatojen kaltaisen kehityksen, joka on nojannut alati laajenevaan luonnonresurssien käyttöön ja merkittävimpien ympäristöongelmien sivuuttamiseen.”

 

 Uusi kirja “Paljon liikkuvia osia” tekeillä

Kesäistä säätä riitää, mutta kirjan “Paljon liikkuvia osia” käsikirjoituksen loppurutistus alkaa. Kirja ilmestyy keväällä 2015 Savukeitaan esseesarjassa. Iso työ on vielä edessä, mutta käsikirjoituksen ensimmäisen version pitää olla valmiina syyskuun alkuviikolla.

Luvassa on pohdintaa siitä, miksi tärkeiden asioiden ajatteleminen törmää yhä uudelleen seinään, juuttuu suohon tai kiertää ympyrää. Millä keinoin yhteiskunnallinen mielikuvitus typistetään ja keskustelu ohjataan harhaan? Miksi olemme niin usein kollektiivisesti tyhmiä? Miksi monimutkaisesta maailmasta on niin houkuttelevaa kertoa yksinkertaisia tarinoita? Onko monisyinen ajattelu muka aina poliittisesti kyvytöntä? Joskus myös uskoessa järkevään keskusteluun ja selkeyteen unohtuu, että kiistat ja ristiriidat ovat jatkuvia käytännön kamppailuja, eivät vain rauhallisen analyysin ongelmia.

Kirjain aiheina muun muassa luonnollisen ja luonnottoman rajanvedon retoriikka, oletukset ihmisluonnosta, luokka- ja identiteettikeskustelu, demokratia ja kysymys äänestämisestä, itsekkyyden ja pyyteettömyyden vastakkainasettelun ongelmallisuus, mielipiteet ja tieto, tiede ja uskomukset, tiedekäsitysten ongelmat, ajattelun karsinoituminen, sananvapaus ja sensuuri sekä suvaitseminen ja ymmärtäminen.

Perustavilta näyttävien vastakkainasetteluiden takaa paistaa maailma, jossa on paljon liikkuvia osia, ja suuret kysymykset voivatkin paljastua ajatteluamme kutistaviksi.