Monthly Archives: March 2014

Sotilasnäkökulma kirjaan “Niukkuuden maailmassa”

Niukkuuden-maailmassa-etukansi

Maanpuolustuskorkeakoulun professori Jari Rantapelkonen arvioi kirjaa “Niukkuuden maailmassa” maaliskuun Sotilasaikakauslehdessä:

“Kysymys on rohkeudesta tai sen puutteesta. Resurssikysymyksiä pitäisi rohjeta lähestyä myös sosiaalisesta ja poliittisesta näkökulmasta. Näin ei Lähteen mukaan juurikaan toimita. Siksi usko teknologiseen kehitykseen ja tehostamiseen jäävät perinteisille organisaatiokulttuureille vaihtoehtoina jäljelle. Lähde ei ole ajatuksissaan yksioikoinen vaan hänen ajatustaan seuraten eriarvoisuus, resurssikamppailu ja muutos tuovat organisaatioihin kurjuutta, mutta toisaalta ne ovat samalla suuri mahdollisuus uudistua. Lähde itse on rohkea rohkaistessaan unohtamaan jatkuvan kasvun ja kehittämisen mallin. Se kun on niukkuuden maailmassa yksinkertaisesti mahdotonta.”