Niukkuuden maailmassa

Mitä tarkoittaa luonnonresurssien niukkuus? Niukkuuden maailmassa antaa lukijalle eväät suunnistaa ristiriitaisten näkemysten sekä muuttuvien ja moninaistuvien faktojen viidakossa.

Öljyn, makean veden, viljelysmaan ja ruuan ehtymisestä puhutaan yhä enemmän. Jotkut povaavat nykyisen sivilisaation romahdusta, kun sen elinnesteet hupenevat tai sen käyttövoimat käyvät liian kalliiksi. Toiset muistuttavat inhimillisestä kekseliäisyydestä ja markkinoiden innoittamasta kyvystä luoda uusia resursseja ja teknologioita.

Mikä on resurssi? Mitä on niukkuus? Millä tavoin asioista tulee niukkoja, ja miten ne voivat runsastua? Ymmärryksen työkalujen ohella Niukkuuden maailmassa haastaa pohtimaan, millaista politiikkaa ja elämää niukkuuden maailmassa voisi olla. Mikä on mahdollista, mikä mahdotonta? Kuten aina, faktat eivät sanele yksin politiikkaa. Politiikan aika ei ole koskaan ohi.

 

Haastattelut ja keskustelut

“Vapauden tulevaisuus”, keskustelu Tiedekulmassa 11.1.2017.

“Aineellinen eriarvoisuus on suurin este kestävälle kehitykselle” –YLE Puhe, Emilia Kukkalan ohjelma, 19.1.2015

“Diktatuuri tai totalitarismi eivät käy ratkaisuiksi ympäristöongelmiin. Jos niin pitkälle joudutaan, on kaikki jo menetetty.” – Haastattelu Aikalaisessa, 17.10.2013

“Kaikkea ei voida ratkaista yhdellä kerralla. Jos resurssikysymystä ei ratkaista ja politiikka epäonnistuu tehtävässään, saatetaan ajautua äärimmäiseen niukkuuteen, jossa sosiaalinen koheesio romahtaa ja pakkovalta korvaa politiikan. Silloin ei voida jatkaa kamppailua muista ympäristöongelmista. Siksi resurssikysymys on väistämätön prioriteetti.” – Henkilökuva Maailman kuvalehdessä, 2/2014

Keskustelu “Robotteja ja tulevaisuuden teknoelämää”, YLEn Tiedeykkönen.

Keskustelu luonnonresursseista ja elintasosta tutkija Tommi Palosaaren kanssa, Alusta.

“…ydinkysymys nykypolitiikassa on, että päättäjät eivät suostu myöntämään etteivät energianlähteet ole noin vain korvattavissa toisella. Energiatehokkuuden kehittäminenkään ei auta, jollei samalla aseteta kokonaiskulutukselle kattoa.” –Tiivistelmä keskustelusta Maailma kylässä -festivaaleilla 25.5.2014

“Filosofi, kirjailija ja tutkija Ville Lähde aloitti lauantain seminaarin esittelemällä resurssiniukkuuden eri käsitteitä. Hän esitti, että resursseja ei tulisi pitää vain ‘passiivisina varastoina jotka ovat aina valmiita hyödynnettäviksi, vaan niitä hahmoteltaessa tulee aina ottaa huomioon myös sosiaaliset ja ympäristönäkökulmat.'” –Kuvaus paneelista Suomen sosiaalifoorumissa 2013

Taltiointi kirjailijavierailusta Otavan opistossa

Keskustelu ilmastonmuutoksesta Tiedekulmassa, 19.5.2015

“Saako talouskasvua toivoa?”, haastattelu Kulutus.fi-blogissa.

Keskustelu tulevaisuuden kaupungeista Tampereen Yliopisto-TV:ssä.

Radiokeskustelu omavaraisuudesta ja niukkuudesta Lasse Nordlundin kanssa.

YLE Puheen Nosto-ohjelma, lopun haastattelu ruoantuotannon tulevaisuudesta.

Kirja-arvioita ja kolumneja lehdissä

“Kysymys on rohkeudesta tai sen puutteesta. Resurssikysymyksiä pitäisi rohjeta lähestyä myös sosiaalisesta ja poliittisesta näkökulmasta. Näin ei Lähteen mukaan juurikaan toimita. Siksi usko teknologiseen kehitykseen ja tehostamiseen jäävät perinteisille organisaatiokulttuureille vaihtoehtoina jäljelle. Lähde ei ole ajatuksissaan yksioikoinen vaan hänen ajatustaan seuraten eriarvoisuus, resurssikamppailu ja muutos tuovat organisaatioihin kurjuutta, mutta toisaalta ne ovat samalla suuri mahdollisuus uudistua. Lähde itse on rohkea rohkaistessaan unohtamaan jatkuvan kasvun ja kehittämisen mallin. Se kun on niukkuuden maailmassa yksinkertaisesti mahdotonta.” – Professori Jari Rantapelkonen, Sotilasaikakauslehti, maaliskuu 2014

“Lähde nostaa esiin erityisesti ongelmat, jotka liittyvät ajatukseen talouden omalakisuudesta ja ympäristöstä riippumattomuudesta. ‘Vaikka maailma muuttuu, tulkinnoissa eletään edelleen entisessä maailmassa.'” -Anna Kuusela, Turun Sanomat, 8.12. 2013

“Hyvän kirjan lukemisesta tulee usein rauhallinen olo. Sumu hälvenee ja asiat asettuvat paikoilleen, ehkä vähän eri paikoille kuin luuli. Näin vaikuttaa myös filosofi Ville Lähteen kirja Niukkuuden maailmassa.” -Jouni Tikkanen, Suomen Luonto –lehden verkkosivut, 12.12.2013

“Kirjoittaja nostaa esiin tasavertaisuudesta huolehtimisen, joka pitää nostaa niin kansallisen kuin kansainvälisen politiikan ydinteemaksi. Koko maailma on mennyt viime vuosikymmenet eteenpäin talouden ehdoilla. Valta pitää palauttaa politiikalle, sillä vain siten yhteiskunnat pystyvät sopeuttamaan toimintansa niukkuuden jakamiseen.” –Matti Kankare, Talouselämä, 20.12.2013

“Mitä uutta ja avartavaa filosofi ja ekologi Ville Lähde pystyy aiheesta irrottamaan? Paljonkin, ja paljolti juuri kokonaisuuksia ja asioiden välisiä kytköksiä paljastavan filosofisen otteensa vuoksi.” – Pekka Wahlstedt, Aamulehti, 7.1.2014

“Lähteen kirja on tärkeä puheenvuoro koko ihmiskunnan tulevaisuudesta. Sen soisi päätyvän poliitikkojen, virkamiesten ja talouselämän johtajien käsiin, sillä tilanne on päällä: ‘Eriarvoisuus, yhteiskunnallinen sekasorto, resurssikamppailu ja ympäristönmuutos tuovat jo nyt kurjuutta miljoonille’.” – Risto Löf, Savon Sanomat, 13.3.2014

“Lähde onnistuu selventämään ajatuksia siitä, mitä kaikkea luonnonvarojen hupeneminen merkitsee. Talouskasvun rajat alkavat tulla nyt vastaan.” – Jouni Tikkanen, Suomen luonto, 1/2014

“Lempääläläisfilosofi Ville Lähteen Niukkuuden maailmassa on hyvä kompassi elämän edellytysten tutkimusmatkalle.” – Emilia Kukkala, Kansan Uutiset, 15.12.2013

“Lähde perustaa näkemyksensä tutkimustietoon eikä ihanteellisiin uskomuksiin. Olennainen tulee tässä: ‘Eliöt ovat toistensa ympäristöjä. Kenenkään paikka ei ole maailmassa valmiina: luonto ei ole ikuinen nykyhetki.'” –Kari Salminen, Turun Sanomat, 27.12.2013

“Kyseessä ei ole yksioikoinen paremman ihmisen opas, josssa yksittäistä kuluttajaa kutsutaan maailmanpelastustalkoisiin.” – le Monde Diplomatique & Novaja Gazeta, 6/2013

“Ahdistavan niukkuuden pakkopaitaa voi löysätä sekä tekemällä toisin että käymällä poliittisia kamppailuja.” – Otto Bruun, Voima, 8/2013

Niukkuuden maailmassa on joka tapauksessa paras aihetta käsittelevä suomenkielinen kirja. Se kannattaa lukea, jos on yhtään kiinnostunut politiikasta päivänpolitiikkaa laajemmassa mie- lessä.” – Teppo Eskelinen, Peruste, 4/2013

“Boken är filosofisk i ordets bästa bemärkelse eftersom den lyckas med att både sporra till och ge verktyg för tänkande.” –Johan Ehstedt, Ny Tid, 12/2103

“Lähde esittää, että kysymystä niukkuudesta ei oteta vakavasti niin kauan kuin poliittisen keskustelun kohteeksi ei oteta kasvupakon taustalla olevia oletuksia.” –Vesa Korkkula, Libero, 4/2013

Niukkuuden maailmassa toteaa, että vaikka resurssit hupenevat, niin tiedosta ei enää ole pulaa. Nyt tarvittaisiinkin vain kipeästi politiikkaa, joka käyttäisi tätä tietoa ja ohjaisi yhteiskuntaa sen mukaan.” –Huili, 5/2013

“Lähteen voima on ekologian ja filosofian yhdistämisessä: filosofia auttaa huomaamaan ja paljastamaan asioiden välisiä kytkentöjä ja kyseenalaistamaan, kritisoimaan ja purkamaan niitä.” – Pekka Wahlstedt, Demokraatti, 16.1.2014

“Ville Lähde analyserar i ‘Niukkuuden maailmassa’ (I knapphetens värld) hur obalansen mellan livsviktiga centrala resurser och förbrukningstempot är ohållbar.” -Ragnhild Artimo, Forum för Ekonomi och Teknik, 11/2013

“Niukkuuden maailmassa on tiivis, johdonmukainen ja selkeä esitys, joka antaa työkaluja maailman tilan pohtimiseen. ” – Pasi Takkinen, Elokehä, 4/2103

“Yhteiskunnat ovat Lähteen mukaan täysin uudenlaisen niukkuuden edessä. Keskeinen kysymys on, miten tähän reagoidaan.” – Ubik, 1/2014

“Lähteen ansio on luonnon ja yhteiskunnan sekä muiden vastakohta-asetelmien ylittäminen – ei vähiten filosofisen taustansa takia.” – Pekka Wahlstedt, Tiede, 2/2104

“Niukkuus ei ole vain ympäristöliikkeiden asia – ei ole niukkuuden puolueita – vaan se koskee koko poliittista kenttää. Tämäkään ei ole Lähteeltä perätöntä uhkailua: on vaikea kuvitella puoluetta, joka ei joutuisi kohtaamaan kysymystä niukkuudesta törmätessään puhtaan veden ja energiansaannin sekä ruoantuotannon ongelmiin.” – Vesa Kyllönen, Nuori Voima, 5/2013

“Talouspäättäjät uskovat, että teknologian kehitys ja markkinoiden toiminta ovat kuin luonnonlakeja, jotka ohjaavat löytämään yhä uusia ratkaisuja resurssien niukkuuteen. Lähde osoittaa kirjassaan, että elämme historiallisen murroksen aikaa. Maailma on muuttunut, eivätkä talouden vanhat perusoletukset toimi.” – Elina Grundström, Chydenius, 1/2014

“Teoksen hienoin arvo on, että Ville Lähde panee ajattelemaan, pohtimaan, epäilemään ja tuskastumaan – kaikkea yhtä aikaa. Teos on valtaisa askel tuntemattomaan tulevaisuuteen, vaikka teoksessa ei juurikaan ennusteta muuta kuin että niukkuutta on luvassa. Niukan elämän eläneenä otan tämän viestin tyynesti vastaan.” – J. K. Ihalainen, Kirjo, 1/2014

“Lähteen mukaan eri alojen tapahtumalinjoja tarkastellaan monesti liian erillään. Esimerkiksi taloustietessä talouden toiminnan kielteiset vaikutukset, kuten ympäristötuhot, kuitataan usein ‘ulkoisvaikutuksiksi’ – ikään kuin niillä ei olisi tulevaisuudessa mitään vaikutuksia kuvattavaan talouteen itseäänsä. Muun muassa tällä tavoin syntyy illuusio kaiken jatkumisesta vakaana.” -Elias Krohn, Yliopisto, huhtikuu 2014

“Millaisella politiikalla aineellisen kulutuksen lasku sitten voisi olla varteenotettava kehityssuunta, jos nykyinen ympäristöajattelu ei tähän riitä? Lähde ottaa tärkeimmäksi argumentiksi turvallisuuden. Resurssien turvaamisen ohella tässä puhutaan myös elinolojemme turvallisuudesta. Äärimmäinen niukkuus uhkaa Lähteen mukaan sosiaalisten järjestelmien koossapysymistä ja ruokkii jatkuvia konflikteja. Uutiset ympäristökatastrofeista ja pakolaisvirroista ovat todellisuutta jo nyt.” – Pekka Rahko, Kaleva, 26.4.2014

“Niukkuus on ennen kokematon haaste asenteille ja politiikalle ja vaatii elämäntapamme täyskäännöstä. Sen vaihtoehtoja rajoittavat väestönkasvun, saastumisen ja ilmastonmuutoksen kaltaiset perinnöt törsäävästä elämästä.” – Pertti Koskimies, Opettaja, 20/2014

“Kirjan ansio on muutoksen vaikeuden ja ennustamattomuuden esiintuonti. ‘Pienistä vihreistä teoista’ ei tässä ole kysymys, vaan yhteiskunnallinen muutos on historiallisen painolastin ja hitausvoiman takia perin vaikeaa, eikä hallittavuuden illuusioonkaan voida luottaa. Juuri siksi on tarpeen ottaa niukkuus tosissaan ja politisoida kysymys yhteiskuntaa läpileikkaavasti.” – Tuomo Alhojärvi, Ympäristöasiantuntija, 2/2014

 “Filosofi, tietokirjailija Ville Lähde sanoo asian suoraan: elintasomme on vain näennäisesti vakaa. Jos emme vähennä kokonaiskulutusta, syntyy konflikteja. Niukkuuden maailmassa -kirjan kirjoittajan mukaan meidän on aika kyseenalaistaa taloustieteen keskeiset väitteet. Luonto on näyttänyt ehtymättömyytensä viimeisten parinsadan vuoden ajan, mutta tulevaisuudesta
ei ole takuita. Yhden resurssin loppuminen ei tarkoita automaattisesti sitä, että ihminen löytäisi sille korvaajan. Tuotantoa ei enää pystytä siirtämään yhä uusiin maailman osiin. Luonto ei kestä tätä jätemäärää.” – Loimaan lehti, 27.5.2014

“Talouden kasvulukemiin tuijottaminen tuntuu itsepetokselle, kun on lukenut filosofi-tietokirjailija Ville Lähteen teoksen Niukkuuden maailmassa. Jatkuvan talouskasvun ja yltäkylläisen energian harhan sijaan Lähde herättää pohtimaan selviytymisen ja sopeutumisen malleja maailmaan, jota hallitsee resurssien niukkuus.” – Keskisuomalainen, 6.8.2014

“Teos on helppolukuinen, paikoin jopa lennokas.” –Jari Lyytimäki, Yhteiskuntapolitiikka 4/2014

“Rauhallisin, mutta vastaansanomattomin perusteluin hän kuvaa sitä, miten tärkeätä meidän on ajoissa keksiä vaihtoehto fossiilisille polttoaineille. Kysymys ei ole siitä, että öljy, kivihiili ja maakaasu loppuvat. Niiden käytöstä on opeteltava luopumaan jo sitä ennen, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan ajoissa pysähtymään.” –Ilkka Kantola, Uudenkaupungin Sanomat, 28.10.2014

“…Lähde ei nosta esiin vaatimattoman elämäntavan siunauksellisuutta muutokseen houkuttavana tekijänä. Hän ei myöskään usko kanssaihmisiä kohtaan tunnetun moraalisen velvollisuuden tehokkuuteen. Sen sijaan Lähde katsoo muutoksen voivan ”kummuta […] vain esimerkiksi laajemmasta turvallisuuden ja sopeutumisen ymmärryksestä” sekä sen sisäistämisestä, että ”taakan eriarvoinen jakaminen lietsoo vihaa” ja johtaa levottomuuksiin. Toisin sanoen, Lähteelle muutostekijänä voi toimia ymmärrys siitä, että sopeutumisyrityksistä pidättäytyminen on uhka ihmisten turvallisuudelle ja elinoloille.” – Ennen ja nyt, 1/2015

“Kuten kaikki lukemisen arvoinen, tuokin kirja oli niin kattava ja monipuolinen, että minkäänlainen yritys tiivistää sen sanoma yhdeksi kolumnin kappaleeksi, olisi lähtökohtaisesti tuhoon tuomittu yritys. Nappaankin siis kirjasta vain yhden työvälineen ja leikin sillä. Pullonkaula. Lähde muistuttaa, kuinka moderni maailma ja elämäntapamme on rakennettu öljystä. Tällä hetkellä yli 80 prosenttia kaikesta energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla.” – Jouni Kantola, “Pullonkaulat ja ämpäripäät”, Lapin uutiset, 20.12.2016.

Arvioita ja katsauksia blogeissa

“Ville Lähteen Niukkuuden maailmassa on parasta mahdollista filosofiaa. Se esittää ongelman, joka vakavasti otettuna pakottaa arvioimaan uudelleen ajattelumme ja toimintamme perustoja. Se onnistuu tässä ilman teknistä jargonia, uudissanoilla kikkailua tai itsetarkoituksellista hämäryyttä. Lähde osoittaa, että vaikeita asioita on mahdollista ajatella sekä syvällisesti että selkeästi.” – Lauri Lahikainen, Commons.fi

“Kirjaa uskaltaa suositella kaikille aiheesta kiinnostuneille, sillä se tarjoilee oivia työkaluja niukkuuden ajattelemiseen ja käsittelyyn nykymaailmassa, joka ei aihetta oikein osaa käsitellä.” – Rauli Partanen, yksi kirjan Suomi öljyn jälkeen kirjoittajista, Kaikenhuipun blogissa

“Lähteen Niukkuuden maailmassa on sitä, mitä filosofia voi parhaimmillaan olla käsitellessään ajankohtaisia ilmiöitä.” – Nipvet-kirjallisuusblogi

“Lähteen perusajatus on realistinen. Yhteiskunnat eivät tule selviämään ilman politiikan säilyttämisen mahdollisuutta. Jos maailma ajautuu resurssikilpailun kautta rajuihin konflikteihin, olemme kaikki häviäjiä.” – Ammattisotilas Tommi Kangasmaa, Uuden Suomen blogi

“Samaan aikaan kun suomalaisilla on vaurautta enemmän kuin koskaan, kärsivät miljoonat aineellisesta kurjuudesta ja luonnonvarat hupenevat. Tämän ristiriidan ympärille Lähde kirjoittaa lähes 200 sivua silkkaa asiaa.” –Leo Stranius blogissaan 24.10.2013

“Filosofi Ville Lähde on kirjoittanut tuoreesti kirjan Niukkuuden maailmassa, joka tarjosi ainakin minulle varsin paljon uutta ja hyvällä tavalla hankalaakin purtavaa. Olen ollut monessa kohdin väärässä, ja vanhanaikainen ajattelultani.  Jos haluaa kyseenalaistaa aikamme arvoja ja toimintatapoja ja löytää esimerkiksi uudenlaisen poliittisen ajattelun ituja, tämä on suositeltava kirja.” – Marko Laihinen, Luonnostelua-kirjablogi, 27.11.2013

“Lähteen mielestä monet kulutuspohdinnat ovat ymmärrettäviä yksilöiden kannalta, mutta merkityksettömiä, kun katsotaan koko kuvaa. Me emme pysty vaikuttamaan pelkillä kulutusvalinnoillamme siihen näkymättömään työhön, joka on ulkoistettu yhteiskunnastamme köyhiin maihin.” – Heta Muurinen, Kulutus.fi. 17.2.2014

“Yksikään poliittinen puolue ei uskalla sanoa kuluttajalle, että tulevaisuudessa jaetaan niukkuutta, ei kasvun hedelmiä. Ville Lähde huomauttaa uutuuskirjassaan Niukkuuden maailmassa, että myös vihreät kuuluvat kulutuskriittisyydessään kasvun (ja öljyn) aikaan. Puolue syntyi muistuttamaan, että vaikka kaiken voi saada, kaikkea ei pidä saada.” – Minea Koskinen, Fifi

“Joka tietoa lisää, se hahmotonta, vieraantunutta maailmantuskaa vähentää.” – Pauliina Haasjoki, Suuri Hesalainen Kirjakerho

“Nyt elämme niukkuuden aikaa. Siihen varmasti parhaiten voisimme valmistautua, tai syventyä lukemalla Ville Lähteen tuoreen kirjan Niukkuudesta, ja antamalla täyden tuen, täysin oikeutetulle, sankarimaiselle kansalaistottelemattomuudelle, Greenpeacelle ja Sini Saarelalle, muun muassa. –Taide ja ympäristö-blogi

“Yhteisön vakaus kovina aikoina vaatii voimakasta sosiaalista solidaarisuutta. Tämä fraternite syntyy parhaiten perustavanlaatuisesta tasa-arvoisuudesta, ja sitä eniten vahingoittaa eriarvoistuminen.” –mies yli laidan -blogi

“Filosofista ydintä ja ehdottomasti herkullisinta antia teoksessa on niukkuuden maailman käsitteiden määritteleminen. Ihmisen ympäristölleen tekemät vahingot ovat niin laajoja ja vaikeita hahmotettaviksi, että niiden käsittely ymmärrettävästi on haasteellinen tehtävä. Tässä Lähde kuitenkin onnistuu hyvin.” –Antti Sorri, Sinisten ajatusten hautausmaa -blogi

“Lähde kyseenalaistaa, ei enempää eikä vähempää, kuin lähes kaikki ympäristöä koskevat totunnaistuneet ajatukset, joista käsin päivänpolttavimpia reaalipoliittisia keskusteluja käydään. Silti poissaolollaan loistavat vaikeaselkoinen filosofia ja moraalinen närkästely – ne on korvattu faktoihin pohjaavilla selkeillä mutta syvällisillä analyyseillä.” –Olli Herranen, Rötösherranen-blogi

“Ville Lähde on mielestäni ilahduttavan poikkeuksellinen ajattelija. Harvoin kukaan onnistuu selittämään noin kansantajuisesti ja ymmärrettävästi näitä sinänsä melko monimutkaisia ja vaikeita asioita.” – Omavaraisuus-blogi

Muita taustoittavia kirjoituksia

”Ympäristöajattelun kriisi ja niukkuuden ongelma”, Megafoni 1/2011.

”Ympäristöfilosofian yhtenäisyydestä”, Tiede & Edistys 2/2005, 113–139.

”Luonnon poliittisuus: Mikä on uutta?”, kirjoitettu Yrjö Hailan kanssa. Teoksessa Luonnon politiikka Toim. Yrjö Haila ja Ville Lähde. Vastapaino, Tampere 2003, 7–36.

 ”Luonnonkatastrofin luonto”, niin & näin 1/2005, 31–34.

”Ympäristöfilosofian haasteet”, niin & näin 3/2006, 33–37.