Kuka?

Ville Lähde (s. 1972) on lempääläläinen filosofi, toimittaja ja tietokirjailija. Hän on syntyjään seinäjokelainen mutta asunut suurimman osan elämästään Nokialla (1981–1991) ja Tampereella (1993–2011). Lähde opiskeli Tampereen yliopistossa vuodesta 1991 lähtien filosofiaa sekä suomen kieltä, rauhantutkimusta ja ympäristöpolitiikkaa. Hän väitteli filosofian tohtoriksi vuonna 2008 aiheenaan Jean-Jacques Rousseaun filosofia sekä sanan ”luonto” käyttö moraalisissa ja poliittisissa merkityksissä ja filosofian tutkimusten lisäksi toimi vuosia ympäristöpolitiikan tutkijana osallistuen esimerkiksi teosten Ympäristöpolitiikka (Vastapaino, 2001) ja How Nature Speaks (Duke University Press, 2006) laatimiseen ja toimittaen Yrjö Hailan kanssa teoksen Luonnon politiikka (Vastapaino, 2003).

Muutettuaan Lempäälään vuonna 2011 hän on toiminut tietokirjailijana ja tutkijana. Hänen ensimmäinen tieteellinen monografiansa on vuonna 2013 ilmestynyt Niukkuuden maailmassa (niin & näin -kirjat, Tampere). Teos käsittelee luonnonresurssien niukkuutta sekä sen vaikutusta tulevaisuuden politiikan mahdollisuuksiin. Seuraava teos oli julkisen keskustelun ongelmia ruotiva Paljon liikkuvia osia (Savukeidas, 2015), joka ilmestyi syksyllä 2015. Tällä hetkellä Lähde työskentelee itsenäisessä monitieteisessä BIOS-tutkimusyksikössä, joka perustettiin syksyllä 2015. Pilottihankkeessaan BIOS tuotti Ylen kanssa yhteistyössä “Tehtävänä tulevaisuus” -kokonaisuuden. Yksikkö tuottaa sekä tieteellisiä artikkeleita että yleissivistävää materiaalia ympäristö- ja luonnonvaraongelmista.

Akateemisella urallaan Ville Lähteen tuotanto on keskittynyt filosofiaan ja ympäristökysymyksiin. Ydinteemoja hänen työssään on ollut luontokäsitysten tarkastelu niin julkisessa keskustelussa kuin tieteessä sekä sanan ”luonto” monimerkityksisyys. Monissa hänen kirjoituksissaan tieteellinen työ on nivoutunut yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, etenkin ympäristöajattelun itsekritiikkiin. Pitkä tausta yhteiskunnallisten liikkeiden toiminnassa näkyykin hänen tuotannossaan. Vuosina 1996–2002 hän toimi yhteiskunnallisten liikkeiden keskustelufoorumin Muutoksen kevät päätoimittajana ja on ollut aktiivinen keskustelija ympäristö- ja eläinoikeuskysymyksissä.

Tämän työn lisäksi Lähde on toiminut pitkään suomalaisen tiede- ja kulttuurikustantamisen kentällä. Vuosina 2001–2010 hän istui tamperelaisen Osuuskunta Vastapainon hallituksessa ja osallistui useiden teosten kustannustoimittamiseen. Hän on ollut tamperelaisen filosofisen aikakauslehden niin & näin säännöllinen avustaja vuodesta 1998 ja liittyi toimituskuntaan vuonna 2004. Hän toimi lehden päätoimittajana vuosina 2010–2012 ja on nykyään sen taustayhteisön Eurooppalaisen filosofian seuran toiminnanjohtaja. Lähteeltä on julkaistu moninaisilla foorumeilla yli 200 kirjoitusta vuodesta 1996 lähtien. Hän on luennoinut laajalti yliopistoissa sekä yleissivistävissä ja yhteiskunnallisesti osallistuvissa yhteyksissä. Tämän lisäksi hän on kääntänyt parikymmentä filosofista artikkelia ja esseetä sekä Herbert Marcusen teoksen Taiteen ikuisuus (niin & näin -kirjat, Tampere 2011).

Viime vuosina Lähde on kirjoittanut erityisesti luonnonresurssien niukkuudesta, taiteen yhteiskunnallisuudesta, poliittisen toiminnan luonteesta ja retoriikasta sekä ruoasta ja puutarhanhoidosta. Kirjoittamisen ohella hän hoitaa vaimonsa kanssa puutarhaa Lempäälässä.

Mustavalkoinen pressikuva ladattavissa täältä. Kuvaaja Antti Salminen.

Värillinen pressikuva ladattavissa täältä ja täältä. Kuvaaja Jouni Tikkanen.

Värillinen pressikuva (passikuvatyyi) ladattavissa täältä.

Sivu Lukukeskuksen kirjailijarekisterissä

Esittely niin & näin -lehden sivuilla

Esittely Suomen tietokirjailijat ry:n sivuilla