Curriculum Vitae

Ville Lähde, filosofian tohtori, tutkija (BIOS), tietokirjailija, tiedetoimittaja

A Koulutus

A1 Filosofian maisterin tutkinto Tampereen yliopistossa, pääaine filosofia, 8.6.2000.

A2 Filosofian tohtorin tutkinto Tampereen yliopistossa, tieteenala filosofia, 10.12.2008.

B Opinnäytetyöt

B1 Filosofian pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto, 24.5.2000. Toinen luonto – luonto ja kulttuuri Herbert Marcusen filosofiassa. Arvosana eximia cum laude approbatur.

B2 Filosofian väitöskirja, Tampereen yliopisto, väitöstilaisuus 27.9.2008. Rousseau’s Rhetoric of ’Nature’. Ilmestynyt sarjassa Acta Universitas Tamperensis 1344, Tampere, 2008. Arvosana magna cum laude approbatur.

C Tutkijaura

C1 FM tutkijana Tampereen yliopiston matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitoksella Tampereen yliopiston apurahalla 1.1.–30.9.2001.

C2 FM tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa ja professori Yrjö Hailan ohjaamassa projektissa ”Nature, Ideas of Nature, Politicization of Nature and Environmental Politics”. 1.10.2001–30.11.2003.

C3 FM tutkijana Tampereen yliopiston matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitoksella Tampereen yliopiston apurahalla 1.1.2004–31.10.2006.

C4 FM tutkijana Tampereen yliopiston matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitoksella Kulttuurirahaston apurahalla 1.11.2006–31.10.2007.

C5 FM tutkijana Tampereen yliopiston matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitoksella Tampereen yliopiston apurahalla 1.11.–31.12.2007.

C6 FM tutkijana Tampereen yliopiston historiatieteen ja  filosofian laitoksella Tampereen yliopiston apurahalla 1.1.2008–30.4.2008.

C7 Tutkijana Tampereen yliopistossa Koneen säätiön apurahalla 1.5.2008–30.4.2009.

C8 Itsenäisen BIOS-tutkimusyksikön jäsen syksystä 2015 lähtien.

D Muuta työhistoriaa

D1 Filosofisen aikakauslehden niin & näin palkattu päätoimittaja vuonna 2011.

D2 Tietokirjailijana ja esseistinä 2012–2015 Koneen säätiön, Kordelinin säätiön, Suomen tiedetoimittajien, Wihurin säätiön, Taiteen edistämiskeskuksen ja Suomen tietokirjailijoiden tuella.

D3 Opetustoimintaa: suomen kieltä ulkomaalaisille, yliopistotason kursseja tieteenfilosofiassa ja tieteenteoriassa sekä ympäristöfilosofiassa

E Luottamustehtävät

E1 Muutoksen kevät -lehden päätoimittaja vuosina 1996–2002.

E2 Kustannusyhtiö Osuuskunta Vastapainon hallituksessa 2001–2010.

E3 Filosofisen aikakauslehden niin & näin toimittaja tammikuusta 2004, artikkelitoimituksesta sekä refereekäytännön ylläpitämisestä ja kehittämisestä vastaaminen vuoden 2005 alusta. Lehden päätoimittaja vuosina 2010–2012. Eurooppalaisen filosofian seuran puheenjohtaja vuodesta 2011, yhdistyksen toiminnanjohtaja vuodesta 2013.

F Muuta toimintaa

F1 Toimiminen 12 tieteellisen teoksen kustannustoimittajana ja sisällön kommentoijana vuosina 2002–2012.

F2 Aktiivista luennointia vuodesta 1997 lähtien.

F3 Suomen Tiedetoimittajain media fellow -apuraha vuonna 2010.

F4 Konsultaatio: Tolkien-taruston asiantuntija Tampereen teatterin produktioon ”Taru Sormusten Herrasta” vuodelle 2024.

JULKAISULUETTELO

A Monografiat

A1 Niukkuuden maailmassa, niin & näin, Tampere 2013.

A2 Paljon liikkuvia osia, Savukeidas, Turku 2015.

B Referoidut tieteelliset artikkelit ja artikkelit kansainvälisissä kokoomateoksissa

B1 ”No Border-toiminta – ihmisyyden moninaisuuden puolesta rajakontrollia vastaan”, Nuorisotutkimus 2/2003, 27–42.

B2 “Ympäristöfilosofian yhtenäisyydestä”, Tiede & Edistys 2/2005, 113–139.

B3 ”Gardens, Climate Changes and Cultures”. Teoksessa How Nature Speaks. Toim. Chuck Dyke & Yrjö Haila. Duke University Press, Durham 2006, 78–105.

B4 “Miksi tutkia Rousseaun luontokäsityksiä?”, Tiede & Edistys 4/2008, 257–272.

B5 “Rousseau’s Natural Man as the Critic of Urbanised Society”, Sjuttonhundratal 2009, 80–95.

B6 ”Nature in Our Midst”. Teoksessa The Havoc of Capitalism, Toim. Gregory Martin, Donna Houston, Peter McLaren & Juha Suoranta. Sense Publishers, Boston 2010, 71–77.

B7 “Politics in a World of Scarcity”. Teoksessa The Politics of Ecosocialism. Toim. Kajsa Borgnäs, Teppo Eskelinen, Johanna Perkiö & Rikard Warlenius. Routledge, London & NY, 2015.

B8 ”Kenen antroposeeni? Maapallojärjestelmätieteen pradigmamuutos, ihmistieteiden antroposeeni ja käsitteiden moninaisuus”, Kosmpolis, 4/16. Yhteisartikkeli: Jussi T. Eronen, Karoliina Lummaa, Ville Lähde. Tero Toivanen, Paavo Järvensivu, Antti Majava ja Tere Vadén.

B9 ”The Many Anthropocenes: A Transdisciplinary Challenge for the Anthropocene Research”, The Anthropocene Review. (epub ahead of print October 2017) Yhteisartikkeli: Tero Toivanen, Karoliina Lummaa, Antti Majava, Paavo Järvensivu, Ville Lähde, Tere Váden, Jussi T. Eronen.

B10 ”Northern Warning Lights: Ambiguities of Environmental Security in Sweden and Finland”, Sustainability, 11(8), 2019. Yhteisartikkeli: Emma Hakala, Ville Lähde, Antti Majava, Tero Toivanen, Tere Vadén, Paavo Järvensivu, Jussi T. Eronen. Verkossa: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/8/2228

B11 ”A Lot of Talk, But Little Action: The Blind Spots of Nordic Environmental Security Policy”, Sustainability, 11(8), 2019. Yhteisartikkeli: Emma Hakala, Ville Lähde, Antti Majava, Tero Toivanen, Tere Vadén, Paavo Järvensivu, Jussi T. Eronen. Verkossa: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/8/2379

B12 ”Onnistunut irtikytkentä Suomessa?” Alue ja ympäristö 1/2019. Yhteisartikkeli: Tere Vadén, Ville Lähde, Antti Majava, Tero Toivanen, Jussi Eronen, Paavo Järvensivu. Verkossa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/76338

B13 ”Mitä maailman nälän voittaminen vaatii?” Alue ja ympäristö 1/2019. Verkossa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/79663

B14 ”Raising the bar: on the type, size and timeline of a ’successful’ decoupling” Environmental Politics. Yhteisartikkeli: Tere Vadén, Ville Lähde, Antti Majava, Paavo Järvensivu, Tero Toivanen, Jussi T. Eronen. Verkkojulkaisu 24.6.2020. https://doi.org/10.1080/09644016.2020.1783951

B15 ”Decoupling for ecological sustainability: A categorisation and review of research literature” Yhteisartikkeli: Tere Vadén, Ville Lähde, Antti Majava, Paavo Järvensivu, Tero Toivanen, Emma Hakala, Jussi T. Eronen. Environmental Science & Policy, Vol. 112, Oct 2020. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.06.016

B16 ”Humanistinen ympäristöntutkimus” Yhteisartikkeli: Karoliina Lummaa, Ville Lähde, Tero Toivanen, Jussi T. Eronen, Paavo Järvensivu, Tere Vadén. Alue ja ympäristö 2/2020, Vol. 49, No. 2. Verkossa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/97341

B17 ”Teollinen murros ekohyvinvointivaltiossa”, Yhteisartikkeli: Tero Toivanen, Tere Vadén, Antti Majava, Paavo Järvensivu, Jussi T. Eronen. Alue ja ympäristö 2/2021, Vol. 50. Verkossa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/109701

B18 ”Arjen teoille on annettava yhteinen suunta”, teoksessa Planeetan kokoinen arki (toim. Senja Laakso & Riikka Aro), Gaudeamus 2022.

B19 “Sectoral low-carbon roadmaps and the role of biomass in Finland’s carbon neutrality 2035 target”. Yhteisartikkeli: Antti Majava, Tere Vadén, Tero Toivanen, Paavo Järvensivu, Jussi T. Eronen. Energy Strategy Reviews 41, 1000836. Verkossa: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211467X22000360

B20 “Teollisen kestävyyssiirtymän tiedevetoinen suunnittelu”, Poliittinen talous, 11(1), 2023. Verkossa: https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/124766

B21 “Ekologisen jälleenrakennuksen haaste”, Paavo Järvensivun ja Tero Toivasen kanssa, kirjassa Talouskuri tuli Suomeen, Vastapaino 2023.

B22 “The crises inherent in the success of the global food system”, Ecology & Society, 28 (4), 2023. https://ecologyandsociety.org/vol28/iss4/art16/

C Muut tieteelliset artikkelit

C1 ”Menneisyyden varjot”, niin & näin 1/1997, 31–35. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/menneisyyden-varjo-radikaalin-ekologisen-filosofian-kiistoista

C2 ”Herbert Marcuse – kapinaguru vai hiljainen taustahahmo”, niin & näin 4/1998, 56–58. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/herbert-marcuse-kapinaguru-vai-hiljainen-hahmo

C3 ”Ympäristöfilosofian ongelmista”, niin & näin 1/2001, 23–25. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/ymparistofilosofian-ongelmista

C4 ”Marx ja ympäristöfilosofia”. Teoksessa Marx ja ekologia. Marxilainen foorumi -julkaisusarja 26, TA-Tieto Oy, 2001, 48–59.

C5 ”Herbert Marcuse yhteiskuntakritiikin perustaa etsimässä”, niin & näin 2/2001, 41–51. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/herbert-marcuse-yhteiskuntakritiikin-perustaa-etsimassa

C6 ”Luonnon poliittisuus: Mikä on uutta?”, kirjoitettu Yrjö Hailan kanssa. Teoksessa Luonnon politiikka Toim. Yrjö Haila ja Ville Lähde. Vastapaino, Tampere 2003, 7–36.

C7 ”The Problem of ’Nature’ in Environmental Philosophy”. Teoksessa Filosofisia tutkielmia – Philosophical Studies in honorem Leila Haaparanta. Toim. Kaisa Luoma, Erna Oesch & Risto Vilkko. Tampere University Press, Tampere 2004, 267–276.

C8 ”Luonnonkatastrofin luonto”, niin & näin 1/2005, 31–34. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/luonnonkatastrofin-luonto

C9 ”Ympäristökysymyksen globaali politiikka”, Futura 1/2005, 150–154.

C10 ”Eläinten oikeuksien kieltämisestä – Erään kritiikin tarkastelu”, niin & näin 2/2005, 109–113. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/elainten-oikeuksien-kieltamisesta

C11 ”’Ei tuumaakaan periksi’ – terrorismin retoriikasta”, niin & näin 3/2005, 9–13. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/ei-tuumaakaan-periksi-terrorismin-retoriikasta

C12 “Rousseau inhimillisen elämän perusluonteesta”. Teoksessa Elämän merkitys – filosofisia kirjoituksia elämästä. Toim. Jussi Haukioja & Juha Räikkä. SFY:n kollokvion vuosijulkaisu, Oy UNIpress Ab, 2005, 57–70.

C13 ”Researching the changing meanings of ’nature’”. Sarjajulkaisussa Koht ja paik/Place and Location. Studies in Environmental Aesthetics and Semiotics V/2006. The Research Group of Cultural and Literary Theory, Estonian Literary Museum Institute of Art History, Estonian Academy of Arts & Estonian Semiotics Association, 2006, 69–83.

C14 ”Imperiumi liikkeessä”, niin & näin 2/2006, 41–45. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/imperiumi-liikkeessa

C15 ”Ympäristöfilosofian haasteet”, niin & näin 3/2006, 33–37. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/ymparistofilosofian-haasteet

C16 ”Lectio precursoria”, niin & näin 4/2008, 88–91. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/lectio-praecursoria-0

C17 ”Luontokäsitysten tarkastelun ongelmia”. Teoksessa Monitieteinen ympäristöntutkimus Toim. Karoliina Lummaa, Mia Rönkä & Timo Vuosisalo. Gaudeamus, Helsinki 2012, 97–109.

C18 Sami Syrjämäen kanssa ”Filosofia ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen”, niin & näin 3/2013, 33–38. Verkossa: http://netn.fi/node/5295

C19 ”Saako ilmastonmuutoksella pelotella”, niin & näin 1/2018, 31–36. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/saako-ilmastonmuutoksella-pelotella

C20 ”Ilmastokriisiin sopeutuminen on kansanterveydellinen kysymys”, Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 59, 2019. Verkossa: https://journal.fi/sla/article/view/83011

C21 ”Naturresurssernas knapphet och överflöd”, Ikaros Tidskrift 3/2019, 13–15. Verkossa: http://www.tidskriftenikaros.fi/artikel/naturresursernas-knapphet-och-overflod/

C22 ”Luoko nuorten ilmastoliike uutta kansalaisuutta”, yhdessä Emma Hakalan ja Tero Toivasen kanssa, Nuorisotutkimus 2/2021.

C23 ”The Appeal of Environmental Master Metrics”, SATS 23/1, 2022. Verkossa: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/sats-2021-0030/html

D Toimitetut julkaisut ja lehtien teemakokonaisuudet

D1 Yrjö Hailan kanssa toimitettu käännösesseekokoelma Luonnon politiikka. Vastapaino, Tampere 2003.

D2 Ympäristöfilosofian teemanumero, niin & näin 3/2006. Verkossa: http://netn.fi/lehti/niin-nain-306

D3 Teemakokonaisuus ”Tieteen luonto”, niin & näin 1/2008. Verkossa: http://netn.fi/lehti/niin-nain-108

D4 Teemakokonaisuudet ”Mielen filosofia” ja ”Evoluutio”, niin & näin 1/2010.

D5 Sananvapaus ja sensuuri -teemanumero, niin & näin 2/2010.

D6 Teemakokonaisuus ”Kävely filosofiassa ja runoudessa”, niin & näin 2/2011.

D7 Teemakokonaisuudet ”Epistemologia” ja ”Venäläinen ajattelu”, niin & näin 3/2011.

D8 Työ-teemanumero, niin & näin 1/2012.

D9 Koneen säätiön Jakautuuko Suomi -kirjoituskokoelman toimittaminen, verkkojulkaisut & kirja (Into 2018)

E Oppikirjat

E1 Teos Ympäristöpolitiikka – Mikä ympäristö, kenen politiikka? Toim. Yrjö Haila & Pekka Jokinen. Vastapaino, Tampere 2001. Osiot ”6.2. Inhimillisen toiminnan määräytyminen”, ”6.3. Instituutiot toimintatapojen lähteinä”, ”7.2. Tiede erityisenä tiedon muotona” sekä sanaston laatiminen. Yhteistyössä Kaisa Littusen kanssa osio ”6.5. Ihmisen ympäristösuhteen monimuotoisuus”. 202–222, 227–234, 252–257, 302–310.

E2 Ympäristökysymyksiä koskeva laaja haastattelu osio eFilosofia 1 -oppikirjassa

F Yleistajuiset kirjoitukset

F1 ”Moraali ja realiteetit”, Helsingin Sanomat, 12.9.1998.

F2 Karel Keiramon kanssa alakerta-artikkeli ”Eläinasialiike – uuden etiikan airut?”, Aamulehti, 9.8.2002.

F3 Yrjö Hailan kanssa kirjoitettu artikkeli ”Koe-eläinlaboratorio ja keskustelukulttuuri”, Aikalainen 1/2005.

F4 ”Tutkimuksellisen opettamisen ongelmat”. Teoksessa Tilanteen taju – opettaminen yliopistossa. Toim. Sanna Kivimäki, Merja Kinnunen & Olli Löytty. Vastapaino, Tampere 2006, 124–127.

F5 ”Toisinajattelun tuttuus”. Teoksessa Linkolan ajamana. Toim. Tere Vadén. Into Kustannus, Helsinki 2008, 91–102.

F6 ”Vain yksi kulma kosmologiaan”, Skeptikko 4/2008, 41–43.

F7 ”Kritiikin kritiikin pelisäännöistä”, Tiedetoimittaja 4/2008, 14–15.

F8 ”Rousseaun mennyt nykyisyyden tuomarina”, Maan ystävä 3/2009, 27–28.

F9 ”Horror vacui/Tyhjyyden kammo” & ”Horror vacui – fear of empty places”, Framework, No. 11, Dec. 2009, 10–17.

F10 ”Katsauksia evoluutiokeskusteluun”, niin & näin 1/2010, 52–55.

F11 ”Kurkistus täyspäiväiseen toimittamiseen”, Tiedetoimittaja 3/2010, 20. Verkossa: http://www.tiedetoimittajat.fi/lehdet/tiedetoimittaja_3_2010.pdf

F12 ”Luonnonvarojen niukkuus haastaa poliitikot”, Helsingin Sanomat, 17.2.2011. Verkossa: http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/Luonnonvarojen+niukkuus+haastaa+poliitikot/1135263877068

F13 ”Mikä on vikana politisoidussa taiteessa?”, niin & näin 1/2011, 51–56.

F14 ”Neljäs tie on bluffia”, Voima 3/2011, 42–43.

F15 ”Energiakeskustelun sokea piste”, Talouselämä, 29.4.2011. Verkossa: http://www.talouselama.fi/minavaitan/energiakeskustelun+sokea+piste/a2032078

F16 ”Ympäristöajattelun kriisi ja niukkuuden ongelma”, Megafoni 1/2011. Verkossa: http://www.megafoni.org/ymparistoajattelun-kriisi-ja-niukkuuden-ongelma/

F17 ”Ympäristöajattelun kriisi ja niukkuuden ongelma”, Väärinajattelija 5, 2011. (Kirjoituksen E16 toinen versio.)

F18 ”Kävelyn mosaiikki”, niin & näin 2/2011, 28–29.

F19 ”Kartaksi kävellen”, niin & näin 2/2011, 55–56.

F20 ”Laihojen vuosien ruokatuotantoon”, Maaseudun tulevaisuus, 1.6.2011.

F21 ”Teodikean tarinoita”, niin & näin 4/2011, 100–102. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/teodikean-tarinoita

F22 ”Suomentajan esipuhe” teokseen Herbert Marcuse, Taiteen ikuisuus. niin & näin, Tampere 2011, 5–23. Näyte verkossa: http://netn.fi/kirjat/herbert-marcuse-taiteen-ikuisuus

F23 ”Demokratia ja omat mielipiteet”, niin & näin 1/2012, 124–125.

F24 ”Kuluttaja on kuningas ilman vaatteita, Talouselämä, 8.6.2012. Verkossa: http://www.talouselama.fi/minavaitan/kuluttaja+on+kuningas+ilman+vaatteita/a2107986

F25 ”Uutisten luonto on outo ja oikukas”, Tiedetoimittaja 3/2012, 18–19. Verkossa: http://www.tiedetoimittajat.fi/lehdet/Tiedetoimittaja3_12.pdf

F26 ”Liike ja puhe”, Yliopisto 10/2012, 44–46.

F27 ”Helppo demokratia ja hankala todellisuus”, Teatteri&Tanssi 1/2013, 32–33. Verkossa: http://www.teatteritanssi.fi/4808-helppo-demokratia-ja-hankala-todellisuus/

F28 ”Kuluttaminen ei korvaa yhteiskunnallista toimintaa”, Vihreä Lanka, 5/2013, 29.

F29 ”Energiaresurssien moninainen niukkuus”, ilmasto.org, 18.8.2014: http://ilmasto.org/kirjoitukset/energiaresurssien-moninainen-niukkuus

F30 ”Iain M. Banks ja Kulttuurin muuttuva merkitys”, Tähtivaeltaja, 3/2014, 80–88.

F31 ”Ihmisen ekologinen jalanjälki on moninainen”, Turun Sanomat, 29.11.2016. Verkossa: http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/3010005/Ihmisen+ekologinen+jalanjalki+moninainen

F32 ”Kertovat ja tanssivat avaruusmatkaajat”, niin & näin, 4/2016, 79–81.

F33 ”Aikavänkyröiden ilmestykset”, niin & näin, 4/2016, 105–107.

F34 ”Kiertomatkalla ei opi koko maailmaa”, Kauppalehti, 28.2.2017. Verkossa: http://www.kauppalehti.fi/uutiset/kiertomatkalla-ei-opi-koko-maailmaa/WgUZHibr

F35 ”Köyhyysrajan yläpuolella on paljon köyhyyttä”, Helsingin Sanomat, 9.3.2017. Verkossa: http://www.hs.fi/paivanlehti/09032017/art-2000005119093.html

F36 ”Avaruuden tutut vieraat”, niin & näin, 1/2017, 119–121.

F37 ”Harhaanjohtavia väitteitä naudanlihan tuotannosta”, Maaseudun Tulevaisuus, 1.4.2017. Verkossa: http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/puheenaiheet/mielipide/harhaanjohtavia-v%C3%A4itteit%C3%A4-naudanlihan-tuotannosta-1.183748

F38 ”Älä eksy silpputiedon viidakkoon”, Huili, kesä 2017, 38–45.

F39 ”Kenelle ruoka tulevaisuudessa riittää?”, Vihreä Lanka, 4/2017. Verkossa: http://www.vihrealanka.fi/essee/meneek%C3%B6-meill%C3%A4-hyvin-vai-huonosti

F40 ”Omavaraisuus ei ole menneisyyden juttu”, Voima, 8/2017.

F41 ”Suomi on edelleen fossiilitalous”, Kiila, lokakuu 2017, 4.

F42 ”Gontin saarelta Ganamin tanssijoiden matkaan – Ursula K. Le Guin (1929–2018)”, niin & näin 1/2018, 128–129.

F43 ”Kävelijän elämä – Chuck Dyke 1938–2018”, niin & näin 2/2018, 138–140.

F44 ”Kapitalismiin kurkottavat robotit”, Tähtivaeltaja 2/2018, 61–66.

F45 ”Saate Chuck Dyken esseeseen ’Bruno Latourin äänetön kevät’”, niin & näin 3/18, 89.

F46 ”Vieraskynä: paikallinen tuotanto on ruokaturvan tae”, Galina Kallion kanssa, Helsingin Sanomat, 25.2.2019. Verkossa: https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006013026.html

F47 ”Tulevaisuus ei ole vaakakupissa” Maailman kuvalehti, 10.6.2019. Verkossa: https://www.maailmankuvalehti.fi/2019/6/nakokulmat/tulevaisuus-ei-ole-vaakakupissa

F48 ”Tekoäly scifielokuvissa”, niin & näin 3/2019, 41–46.

F49 ”Kirjeenvaihto tulevaisuudesta, toivosta ja toivottomuudesta”, niin & näin 3/3019, verkkoteksti: https://netn.fi/node/7430

F50 ”Vain pehmeät keinot tehoavat väestökehitykseen”, Kehitys, 2/2020. Verkossa: https://kehityslehti.fi/lehtiartikkelit/vain-pehmeat-keinot-tehoavat-vaestokehitykseen/

F51 ”Tähdellisiä roskaleffoja – Jäte ja saaste science fiction -elokuvissa”, niin & näin 4/2020, 61–63.

F52 ”Miten olla ihmisiksi?”, niin & näin 4/2020, 121–122.

F53 ”Eläinkysymys ruokamurroksessa”, Animalia 1/2021.

F54 ”Ruoan tulevaisuus”, luku Animalia-järjestön Eläinoikeusraportissa 2021. Verkossa: https://animalia.fi/elainoikeusraportti/

F55 ”Näin kompostini opetti minua”, Suomen luonto 4/2021. Verkossa: https://suomenluonto.fi/artikkelit/nain-kompostini-opetti-minua/

F56 ”Nälkä lisääntyy maailmassa ilman koronapandemiaakin”, Kehitys, 2/2021. Verkossa: https://kehityslehti.fi/jutut/12138/

F57 ”Maa kompostista käsin”, niin & näin 3/2021 verkkoteksti: https://netn.fi/node/8145

F58 ”’Kaikkeen on ratkaisu’ – Invisible Demons ja perityn tilanteen vangit”, niin & näin 4/2012 verkkoteksti: https://netn.fi/node/8156

F59 ”Koulutus ekologisen jälleenrakennuksen aikana”, Natura-lehti, 4/2022.

F60 ”Yksinäiset maailmanajassa” teoksessa Mahdollisia mahdottomuuksia (PARVS 2023).

F61 ”Sielultani puutarhuri”, Ympäristökasvatus, Teema 2023 Puutarha, 9–11.

F62 ”Polycrisis”, Aeon, 17.8.2023. Verkossa: https://aeon.co/essays/the-case-for-polycrisis-as-a-keyword-of-our-interconnected-times

F63 ”Maaperän kanssa on osattava elää”, Suomen Luonto 8/2023. Lukuoikeuslinkki: https://suomenluonto.fi/artikkelit/maaperan-kanssa-on-osattava-elaa-se-ruokkii-meidat-ja-maapallon-monimuotoisuuden/?lukuoikeus=dustbowl

G Tieteelliset haastattelut ja kirja-arviot

G1 ”Luonnon käsitteen luonnosta”, arvostelu Jussi Kotkavirran toimittamasta teoksesta Luonnon luonto (SoPhi, Jyväskylä, 1996). niin & näin 3/1997, 66–68. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/luonnon-kasitteen-luonnosta

G2 ”Kettutytöistä ja susietiikoista”, arvostelu Leena Vilkan teoksesta Eläinten tietoisuus ja oikeudet (Yliopistopaino, Helsinki, 1996). niin & näin 4/1997, 60–61. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/kettutytoista-ja-susieetikoista

G3 ”Vallan jäljet”, arvostelu Olli Tammilehdon teoksesta Maailman tilan kootut selitykset (Rauhanpuolustajat, Helsinki, 1998). niin & näin 2/1998, 78–79. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/vallan-jaljet

G4 ”Oikeutta eläimille”, arvostelu Leena Vilkan teoksesta Oikeutta luonnolle (Yliopistopaino, Helsinki, 1998). niin & näin 2/1998, 79–80. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/oikeutta-elaimille

G5 ”Val Plumwoodin haastattelu”. niin & näin 4/1998, 48–49. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/val-plumwoodin-haastattelu

G6 ”Biologian filosofiasta”, arvostelu Matti Sintosen toimittamasta teoksesta Biologian filosofian näkökulmia (Gaudeamus, Helsinki, 1998). niin & näin 1/1999, 76–77. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/biologian-filosofiasta

G7 ”Frankfurtin koulukunta ja nykypäivä”, arvostelu Olli-Pekka Moision toimittamasta teoksesta Kritiikin lupaus (SoPhi, Jyväskylä, 1999). niin & näin 4/1999, 71–72. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/frankfurtin-koulukunta-ja-nykypaiva

G8 ”Luonto historian virrassa”, arvostelu Suvielise Nurmen toimittamasta teoksesta Hurja luonto (Yliopistopaino, Helsinki, 1999). niin & näin 4/1999, 82–83. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/luonto-historian-virrassa

G9 ”Anarkismin nykypäivää”, arvostelu Timo Ahosen, Markus Termosen, Tuomas Tirkkosen & Ulla Vehaluodon toimittamasta teoksesta Väärin ajateltua (Kampus Kustannus, Jyväskylä, 2001). niin & näin 4/2001, 73–75. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/anarkismin-nykypaivaa

G10 ”Vallatonta geenietiikkaa”, arvostelu Veikko Launiksen teoksesta Geeniteknologia, arvot ja vastuu (Gaudeamus, Helsinki, 2003). niin & näin 3/2004, 132–135. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/vallatonta-geenietiikkaa

G11 ”Ympäristönkäytön valtasuhteista”, arvostelu Ari Lehtisen ja Pertti Rannikon toimittamasta teoksesta Oikeudenmukaisuus ja ympäristö (Gaudeamus, Helsinki, 2003). niin & näin 3/2004, 140–142. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/ymparistonkayton-valtasuhteita

G12 ”Fragments of Humanity”, arvostelu Giorgio Agambenin teoksesta Open – Man and Animal (Stanford Uni Press, 2004). Framework 2/2004, 108–109.

G13 ”Historian kattoteorian jäljillä”, arvostelu Jared Diamondin teoksesta Tykit, taudit ja teräs (Terra Cognita, Helsinki, 2003). niin & näin 1/2005, 103–105. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/historian-kattoteorian-lahteilla

G14 ”Metsäkeskustelun viidakossa”, arvostelu Antti Erkkilän, Reijo E. Heinosen & Olli Saastamoisen toimittamasta teoksesta Metsät ja eettinen argumentaatio (Jyväskylän yliopistopaino, 2004). niin & näin 2/2005, 136–138. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/metsakeskustelun-viidakossa

G15 ”Historian tuhojen peili?”, arvostelu Jared Diamondin teoksesta Romahdus (Terra Cognita, Helsinki, 2005). niin & näin 4/2005, 114–116. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/historian-tuhojen-peili

G16 Kriittiset esittelyt 15 suomenkielisestä ympäristöfilosofisesta teoksesta, niin & näin 3/2006, 34, 37, 41, 48, 51, 57, 58, 61, 62, 67, 76, 79, 85, 88, 96.

G17 ”Ympäristöfilosofisia aikakausjulkaisuja – katsaus vuoteen 2005”, ympäristöfilosofisten akateemisten julkaisujen, nettilehtien sekä ei-akateemisten nettilähteiden esittely ja kartoitus. niin & näin 3/2006, 100–103. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/ymparistofilosofisia-aikakausjulkaisuja-katsaus-vuoteen-2005

G18 ”Ympäristökysymyksen kuvasto”, arvostelu teoksesta Ympäristöatlas (Into Kustannus, Helsinki 2008), Ydin 4/2008, 44.

G19 ”Lukekaa kapinallisia kirjoituksia!”, arvostelu Ville-Juhani Sutisen toimittamasta teoksesta Utopiasosialistit (Savukeidas, Turku, 2009). niin & näin 4/2009, 90–91. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/lukekaa-kapinallisia-kirjoituksia

G20 ”Evoluution kepposet”, arvio Jerry A. Coynen teoksesta Why Evolution is True (Oxford University Press, 2009). Voima 8/2009, 39, sekä verkkolehti Fifi, lokakuu 2009.

G21 ”Evoluutiosta vailla juoksuhautoja”, arvio Petri Ylikosken ja Tomi Kokkosen teoksesta Evoluutio ja ihmisluonto (Gaudeamus, Helsinki, 2009). Tiede & Edistys 4/2009, 320–323.

G22 ”Muhkea mutta hämmentävä ympäristöetiikan esitys”, arvio Markku Oksasen teoksesta Ympäristöetiikan perusteet (Gaudeamus, Helsinki 2012). niin & näin 4/2013, 130.

H Kaunokirjallisten teosten kirja-arviot

H1 ”Rillipäät & Iso Veli”, arvio Cory Doctorowin teoksesta Little Brother (Tor, New York, 2008). Voima 07/2008, 48–49.

H2 ”Jokiretkellä vallankumoukseen”, arvio William Morrisin teoksesta Huomispäivän uutisia (Savukeidas, Turku 2008). niin & näin 3/2008, 117–118. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/jokiretkella-vallankumoukseen

H3 ”Uskonsotien varjossa”, arvio Ken McLeodin teoksesta Night Sessions (Orbit Books, Lontoo, 2008). Voima 08/2008, 47.

H4 ”Scifiä muutoksen keväässä”, arvio John Adamsin toimittamasta antologiasta Seeds of Change (Prime Books, 2008). Voima-lehden verkkolehti Fifi, marraskuu 2008.

H5 ”Iain Banks vallan kerroksissa”, arvio Iain M. Banksin teoksesta Matter (Orbit Books, 2008). Voima-lehden verkkolehti Fifi, joulukuu 2008.

H6 ”Avaruuden hitaat kiiruhtajat”, arvio Alastair Reynoldsin teoksesta House of Sun (Gollanz, Lontoo, 2008), Voima-lehden verkkolehti Fifi, tammikuu 2009.

H7 ”Kalifornian karu Laakso”, arvio Ursula le Guinin teoksesta Always Coming Home (University of California Press, Berkeley 2001, alkuteos 1985). Voima 2/2009.

H8 ”Toinen luonto”, arvio Charles Strossin teoksesta Halting State (Ace Books, New York 2007). Voima 6/2009, 49.

H9 ”Kohtalon morsian”, arvio Ursula Le Guinin teoksesta Lavinia (Harcourt, Orlando 2008). Voima, 7/2009, s. 49.

H10 ”Naisten maa ilman naiseutta?” arvio Charlotte Perkins Gilmanin teoksesta Herland (Savukeidas, Turku 2009). niin & näin 4/2009, 97–98.

H11 ”Monen maailman matkaajat”, arvio Iain Banksin teoksesta Transition (Little, Brown & co, 2009). Voima 1/2010, 48–49.

H12 ”Kivat kapitalistit”, arvio Cory Doctorowin teoksesta Makers (Tor, New York 2009). Voima 4/2010, 50–51.

H13 ”Toivottoman kapinan houkutus”, arvio China Miévillen teoksesta The City & The City (Macmillian, 2009). Voima 4/2011, 46–47.

H14 ”Kävelyllä pedon kanssa”, arvio Xavier de Maistren teoksesta Matka huoneeni ympäri ja Öinen tutkimusmatka huoneessani (Savukeidas, Turku 2011). niin & näin 2/2011, 61.

H15 ”Metsä ei vastaa, jos se on mennyttä”, arvio Gary Snyderin teoksesta Erämaan opetus (Savukeidas, Turku 2010). niin & näin 2/2011, 67.

H16 “Tekeletyttö ja energiaelefantit”, arvio Paolo Bacigalupin teoksesta Windup Girl (Orbit, 2009). Voima 3/2014, 46.

H17 “Tiedossa liitävä pääsky”, arvio Geoff Rymanin teoksesta Air (St. Martin’s Griffin, 2004). Voima 4/2014, 45.

H18 ”Hajota ja pidä hauskaa”, arvio Adam Robertsin kirjasta New Model Army (Gollanz 2010). Voima 6/2014, 46.

H 19 ”Mahdottoman kielen puhujat”, arvio China Miévillen kirjasta Embassytown. Voima 8/2014.

H20 Arvio Jeff VanderMeerin Southern Reach -trilogiasta, Spin 1/2017, 28–29.

H21 Arvio China Miévillen kirjasta This Census Taker, Spin 3/2017, 21–22.

H22 Arvio Ann Leckien kirjasta Provenance, Spin 1/2018, 22–23.

H23 Arvio Gerry B. Ilvesheimon kirjasta Ilmestyskirja, Spin 1/2019, 29–31.

H24 Arvio Jeff VanderMeerin kirjasta Borne, Spin 1/2020, 39.

H25 Arvio Jeff VanderMeerin kirjasta Hummingbird Salamander, Spin 1/2022.

H26 Arvio Kim Stanley Robinsonin kirjasta Ministry for the Future, Spin 1/2022.

I Käännöstyöt

I1 ”Eläinten oikeuksien puolesta”, Tom Reganin esseen  käännös. Teoksessa Ympäristöfilosofian polkuja. Toim. Vesa Jaaksi & Yrjö Uurtimo. Tampereen yliopiston julkaisuja, Tampere 1997, 5–20.

I2 ”Sfäärien soitosta pallojen pinnalle”, Tim Ingoldin esseen käännös. Teoksessa Luonnon politiikka. Toim. Yrjö Haila & Ville Lähde. Vastapaino, Tampere 2003, 149–170.

I3 ”Hämmentävä ekspressio”, Chuck Dyken artikkelin käännös. niin & näin 3/2006, 55–64. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/hammentava-ekspressio-biodiversiteetin-edellytykset-pitkalla-aikavalilla

I4 ”Esittää suojellakseen? – Television luontodokumenttien kritiikki”, Nils Lindahl Elliotin kolumnin käännös. niin & näin 2/2008, 11–14. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/esittaa-suojellakseen-television-luontodokumenttien-kritiikki

I5 ”Elämää hevosoopperassa”, Chuck Dyken esseen käännös. niin & näin 2/2009, 13–18. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/elamaa-hevosoopperassa-johdatus-lannenelokuvien-sielunmaisemaan-osa-i

I6 ”Missä ne kellot soivatkaan?”, Chuck Dyken esseen käännös. niin & näin 3/2009, 19–26. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/missas-ne-kellot-soivatkaan-johdatus-lannenelokuvien-sielunmaisemaan-osa-ii

I7 ”Kodin tahdon min tanhuilla”, Chuck Dyken esseen käännös. niin & näin 4/2009, 20–27. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/kodin-tahdon-min-tanhuilla-johdatus-lannenelokuvien-sielunmaisemaan-osa-iii

I8 ”Musiikki tekee hyvää ruuansulatukselle”, Chuck Dyken esseen käännös. niin & näin 1/2010, 12–20. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/musiikki-tekee-hyvaa-ruoansulatukselle-johdatus-lannenelokuvien-sielunmaisemaan-osa-iv

I9 ”Epifenomenaaliset kvaliat”, Frank Jacksonin artikkelin käännös. niin & näin 1/2010, 42–49.

I10 ”Näin kirja tuhotaan”, Cory Doctorowin esseen suomennos. niin & näin 2/2010, 52–57.

I11 ”Piikkilankoja preerialla”, Chuck Dyken esseen käännös. niin & näin 2/2010, 20–27. http://netn.fi/artikkeli/piikkilankoja-preerialla-johdatus-lannenelokuvien-sielunmaisemaan-osa-v

I12 ”Ihmisluontoa vastaan”, Tim Ingoldin esseen käännös. niin & näin 2/2011, 14–23.

I13 ”Aidanviertä kulkiessa”, Chuck Dyken esseen käännös. niin & näin 2/2011, 34–35.

I14 ”Naturalisoitu epistemologia”, W. V. O. Quinen artikkelin käännös. niin & näin 3/2011, 23–30.

I15 ”Jo pelkästä käsitteellisen skeeman ideasta”, Donald Davidsonin artikkelin käännös. niin & näin 3/2011, 32–41.

I16 ”Kaikkien maiden myymälävarkaat, liittykää yhteen!”, Slavoj Zizekin esseen käännös. niin & näin 4/2011, 14–16.

I17 ”Identiteetit”, Chuck ja Carl Dyken artikkelin käännös. niin & näin 4/2011, 20–30.

I18 Taiteen ikuisuus, Herbert Marcusen teoksen Die Permanenz der Kunst (1977) suomennos. niin & näin -kirjat 2011.

I19 ”Vapaa tekemään työtä”, Chuck Dyken artikkelin käännös. niin & näin 1/2012, 32–36.

I20 ”Työteliäisyyden vaisto ja työnteon tympeys”, Thorstein Veblenin artikkelin käännös yhdessä Jarkko S. Tuusvuoren kanssa. niin & näin 1/2012, 44–50.

I21 ”Miten ’al-Qaidaa’ käytetään?”, Richard Seymourin artikkelin käännös. niin & näin -verkkosivu www.netn.fi, numeron 4/2012 verkkoekstra, julkaistu joulukuussa 2012. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/miten-al-qaidaa-kaytetaan

I22 ”Rodusta kiistelevät ovat väärässä”, Keenan Malikin artikkelin käännös. niin & näin 1/2103, 14–25. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/rodusta-kiistelevat-ovat-vaarassa

I23 ”Filosofia nurin niskoin”, Philip Kitcherin artikkeli käännös, niin & näin 1/2014, 15–24.

I24 ”Pilaako kilpailu tieteen?”, Ferric C. Fangin ja Arturo Casadevallin artikkelin käännös. niin & näin 4/2016, 27–31.

I25 ”Bruno Latourin Äänetön kevät – eli Rachel Carson ei koskaan ollut moderni”, Chuck Dyken esseen käännös. niin & näin 3/18, 90–97.

I26 ”Hyönteisten tuomiopäivä”, Brooke Jarvisin artikkelin käännös. niin & näin 2/2019, 16–28.

I27 ”Ilmastonmuutoksen ja koronakriisin pelottavin puoli”, David Robertsin artikkelin käännös. niin & näin 3/2020, 15–19.

I28 ”Moria teki epäinhimillisyydestä politiikan arkipäivää”, Kenan Malikin kolumnin käännös. niin & näin 4/2020, 15–16.

I29 ”Fiktion kantokassiteoria”, Ursula K. L Guinin esseen käännös. niin & näin 2/2021, 16–19.

I30 ”Merten kolossit”, John Lanchesterin esseen käännös. niin & näin 4/2021. Verkossa: https://netn.fi/fi/artikkeli/merten-kolossit

I31 ”Naisten johtama Iranin kansannousu antaa minulle toivoa”, Kamin Mohammadin esseen käännös, niin & näin 4/2022. Verkossa: https://netn.fi/node/8410

I32 ”Katse kohti pimeää”, Mara van der Lugtin esseen käännös, niin & näin 1/2023. Verkossa: https://netn.fi/fi/artikkeli/katse-kohti-pimeaa

I33 ”Eläimellisyyden käsite”, Mary Midgleyn esseen käännös, niin & näin 1/2013.

J Kirjoituksia yhteiskunnallisissa liikkeissä

J1 “Muutoksen kevät ja ympäristövallankumous” teoksessa Ruohonjuurista elämänpuuksi (Vihreän sivistysliiton Kosmos-sarjan osa 3, Vaasa 1996).

J2 ”Ekologisen ajattelun historiasta”, Muutoksen kevät 2, 1996.

J3 ”Ekologisen ajattelun kiistat”, Muutoksen kevät 2, 1996.

J4 ”Moraalista ja moraalittomuudesta”, Muutoksen kevät 3, 1996.

J5 ”Eläinten oikeudet ja ekologinen ajattelu”, Muutoksen kevät 4, 1997.

J6 ”Vasemmistolaisuus ja ekologia”, Muutoksen kevät 5, 1997.

J7 ”Luddiitit ja koneiden murskaamisen jalo taito”, Muutoksen kevät 5, 1997.

J8 ”Herruuden valtakunnat”, Muutoksen kevät 7, 1997.

J9 ”Eläinasialiike osana laajempaa muutosliikettä”, Muutoksen kevät 8, 1998

J10 ”Itseään toteuttavat ennusteet”, Muutoksen kevät 11, 1998.

J11 ”Ympäristöliike ja ekologia”, Muutoksen kevät 12, 1999.

J12 ”Vallankumous Britanniassa 1990-luvulla – Poll Tax -kapinan historia”, Muutoksen kevät 13, 1999.

J13 ”Mitä on geenimanipulaatio?”, Muutoksen kevät 14, 1999.

J14 ”Muuttuva luonto filosofis-poliittisena haasteena”, Muutoksen kevät 16, 2000.

J15 ”Sota ilmiötä vastaan”, Muutoksen kevät 23, 2001.

J16 ”Narmadan tarinat”, Muutoksen kevät 23, 2001.

J17 ”Mitä kamppailu ydinvoimaa vastaan merkitsee?”, Muutoksen kevät 24, 2002.

J18 ”Onko Suomessa energiapoliittista keskustelua?”, Muutoksen kevät 24, 2002.

J19 ”Siirtolaisuus, ympäristö ja oikeus liikkumiseen”, Muutoksen kevät 25, 2002.

J20 ”Aktivisti ja puolue – pohdintoja Vihreän liiton tilasta”, Muutoksen kevät 26, 2002.

J21 ”Petovihan anatomiasta”, Muutoksen kevät 27, 2002.

J22 ”Ympäristöliike ja uudet allianssit”, Muutoksen kevät 28, 2003.

J23 ”Kuluttaja ja jaettu politiikan maailma”, Muutoksen kevät 29, 2003.

K Kaunokirjallinen tuotanto

K1 Nuorisoromaani Noitatorvi (Kauppiaiden Kustannus Oy, 1988).

K2 Novelli ”Kosto”, Conan, albumi ”Velhon tytär”, 1988.

K3 Novelli ”Fatal force”, Seikkailija, 5, 1989.

K4 Novelli ”Kun polut kohtaavat”, Magus, 2, 1989.

K5 Novelli ”Rakkautta ensi silmäyksellä”, Riimukiwi, 3/1990.

K6 Novelli ”Espan psyko”, Riimukiwi, 3/1991.

K7 Novelli ”Lintu putos puusta”, Riimukiwi, 2/1992.

K8 Novelli ”Neljäs aika”, Legolas, 2/1992.

K9 Novelli ”Fourth Age”, Greenleaf, 1/1993 (Novellin ”Neljäs aika” englanninkielinen käännös).

K10 Novelli ”Tuuli”, Mytago, V, 1994.

K11 Novelli ”Rakennustyömaa”, Valakosipulin peleko (Mytagon erikoisnumero, 1994)

K12 Novelli ”čtvrtý věk”, Thorin, 2/1995 (Novellin ”Neljäs aika” tsekinkielinen käännös).

K13 Novelli ”Projekti eutanasia”, Tähtivaeltaja, 1/1995.

K14 Novelli ”Rakennustyömaa” (uudelleenjulkaisu), Kirjallisuuslehti Naaga, syksy 1995.

L Pääkirjoitukset (niin & näin -lehti)

L1 niin & näin, numero 1/2010. Verkossa: http://netn.fi/lehti/niin-nain-110/paakirjoitus-110

L2 niin & näin, numero 2/2010. Verkossa: http://netn.fi/lehti/niin-nain-210/paakirjoitus-210

L3 niin & näin, numero 2/2011. Verkossa: http://netn.fi/lehti/niin-nain-211/paakirjoitus-211

L4 niin & näin, numero 3/2011. Verkossa: http://netn.fi/lehti/niin-nain-311/paakirjoitus-311

L5 niin & näin, numero 4/2011. Verkossa: http://netn.fi/lehti/niin-nain-411/p%C3%A4%C3%A4kirjoitus-411

L6 niin & näin, numero 1/2012. Verkossa: http://netn.fi/lehti/niin-nain-112/paakirjoitus-112

L7 niin & näin, numero 1/2013. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/paakirjoitus

M Muuta tuotantoa

M1 ”Tämän kirjan haluaisin sinun lukevaan”, Ydin 35/2001, 24–27.

M2 Circus Maximus -teatterin näytelmän Stalker (toteutettu yhdessä Helsingin kaupunginteatterin kanssa) käsikirjoituksen tieteellisten puheenvuorojen tuottaminen yhdessä Mikko Kannisen ja Topi Makkosen kanssa. Näytelmän ensiesitys 21. 11. 2003, Studio Elsa, Helsingin kaupunginteatteri.

M3 Tampereen yliopiston Näyttelijätieteen laitoksen tuottaman näytelmän ”Kaihtimet” (kirj. Jean Genet, ohj. Mikko Kanninen) käsiohjelmaan kirjoitettu terrorismin retoriikkaa käsittelevä essee ”Terrorismin rajoilla”. Näytelmän ensiesitys syyskuussa 2004, Teatterimonttu.

M4 Reportaasi Suomen Filosofisen yhdistyksen kollokviosta tammikuussa 2005, niin & näin 1/2005. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/elamointia-turussa-sfyn-kollokvio-10-11-tammikuuta

M5 ”Huviretki reunalle on huviretki ytimeen”, Arkadi ja Boris Strugatskin luomaa Vyöhykkeen ideaa käsittelevä kirjoitus, Voima 4/2005. Verkossa: http://fifi.voima.fi/voima-artikkeli/2005/numero-4/huviretki-reunalle-on-huviretki-ytimeen

M6 Pink Twins: Catalogue, video-audio-teoskokoelma, analyysikirjoitus oheislukemistoksi otsikolla “Pink Twins as Exploration of Human Perception” (Pink Twins Media, media-06).

M7 Filosofi Val Plumwoodin muistosanat, Filosofia.fi-portaali: http://filosofia.fi/node/3479

M8 ”Unohtakaa Marx ja Mao”, filosofi Herbert Marcusen esittely. Ylioppilaslehti 16/2008. Verkossa: http://www.ylioppilaslehti.fi/2008/11/14/unohtakaa-marx-ja-mao/

M9 Reportaasi Suomen filosofisen yhdistyksen kollokviosta tammikuussa 2008. niin & näin 1/2009. Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/otteita-ajasta-kollokviossa

M10 Johdantoessee taidemuseo Kiasman näyttelyn ”Horror vacui” käsiohjelmaan. (Ilmestyi toukokuussa 2009.)

M11 ”Maameren Ursula”, Ursula le Guinin esittely, Voima 2/2009.

M12 Mikko Kannisen kanssa kirjoitettu johdatusteksti Tampereen työväenteatterin näytelmän ”Tyynymies” käsiohjelmaan. (Ilmestyi maaliskuussa 2009.)

M13 Hakusana ”Ympäristöfilosofia”, filosofiaportaalin Filosofia.fi Logos-nettisanakirja: http://filosofia.fi/node/4980

M14 Kolumni ”Paikan asujaimet”, Telakka-ravintolan 15-vuotisjulkaisu.

M15 Kirjoitus Filosofia-fi-verkkoportaaliin otsikolla ”Länsirintamalla ei mitään uutta”: http://filosofia.fi/node/5670

M16 Teatteriarvio ”Suomen historiaa takki tyhjänä”, niin & näin 1/2011 verkkoekstra: http://netn.fi/lehti/niin-nain-111/suomen-historiaa-takki-tyhjana

M17 Verkkohaastattelu ”Kävelyn tutkimukseen harhautunut”: http://netn.fi/lehti/niin-nain-211/kavelyn-tutkimukseen-harhautunut

M18 ”Onko kaikki muuttunut?”, kirjoitus Filosofia.fi-portaaliin: http://www.filosofia.fi/node/5827

M19 Kuunnelman ”Pispala2011” käsikirjoitus Mikko Kannisen kanssa. Esitys YLE Radio 1, 5.1.2012. Tallenne verkossa: http://vimeo.com/33143768

M20 ”Demokratia ja omat mielipiteet”, kirjoitus Filosofia.fi-portaaliin: http://filosofia.fi/node/6044

M21 ”Uuden työn näyttämöllä”, teatteriaiheinen haastattelu, niin & näin 1/2012, 8–12.

M22 ”Älä hyvä ihminen hermostu! – Eli miksi aikuinen pelaa Kimbleä”, niin & näin -lehden verkkoekstra, http://netn.fi/lehti/niin-nain-212/ala-hyva-ihminen-hermostu-eli-miksi-aikuinen-pelaa-kimblea

M23 ”Luokkapolitiikkaa vai moraalipolitiikkaa”, kirjoitus Filosofia.fi-portaaliin: http://filosofia.fi/node/6394

M24 Neil Hardwickin haastattelu ”Paluu Pakanamaahan”, Voima 1/2013, 36–37. Verkossa: http://fifi.voima.fi/voima-artikkeli/2013/numero-1/paluu-pakanamaalle

M25 ”Minkä kansan kansanvaltainen taide?”, kirjoitus Filosofia.fi-portaaliin: http://filosofia.fi/node/6445

M26 ”Himanen, hevoset ja turhasta puhuminen”, kirjoitus Filosofia.fi-portaaliin: http://filosofia.fi/node/6458

M27 ”10 askelta kestävään tulevaisuuteen”, Voima 8/2013, 36–37. Verkossa: http://fifi.voima.fi/voima-artikkeli/2013/numero-8/minimalistisesti-niukka

M28 ”Resurssit ovat itseään suurempia”, Vaalivassari, Tampereen yliopiston vihreän vasemmiston vaalilehti, syksy 2013. Verkossa: http://issuu.com/vihreavasemmisto/docs/vaalivassari

M29 “Maan kaipuu vai avaruuden ääri?”, kirjoitus elokuvasta Gravity, niin & näin -lehden verkkoekstra: http://netn.fi/artikkeli/maan-kaipuu-vai-avaruuden-aari

M30 ”Lapsuuden riesasta rakkaaksi harrastukseksi”, puutarha-aiheinen kirjoitus Mattilan kylän Pilke-lehdessä

M31 “Osaamattomuus innosti oppimaan” SPR:n sivuilla: http://www.osaa-auttaa.fi/sisalto/osaamattomuus-innosti-oppimaan

M32 “Ei tarvitse olla Charlie puolustaakseen Charliea”, kirjoitus Filosofia.fi -portaalissa: http://filosofia.fi/node/6965

M33 ”Kiertomatkalla ei muutu ilmastoasiantuntijaksi”, verkossa: http://www.villelahde.fi/kiertomatkalla-ilmastotuntijaksi/

M34 ”Köyhyysrajan yläpuolella on paljon köyhyyttä”, verkossa: http://www.villelahde.fi/koyhyysrajan-ylapuolella-on-paljon-koyhyytta/

M35 ”Onko suomalainen naudanliha ekoteko?”, verkossa: http://www.villelahde.fi/onko-suomalainen-naudanliha-ekoteko-tieteen-mainostuksen-ja-journalismin-rajamailla/

M36 ”Entä jos Suomessa tapahtuu terrori-isku?”, verkossa: http://www.villelahde.fi/enta-jos-suomessa-tapahtuu-terrori-isku/

M37 ”Yksilökeskeisyys vie silpputiedon viidakkoon”, verkossa: http://www.villelahde.fi/yksilokeskeisyys-vie-silpputiedon-viidakkoon/

M38 ”Väestönkasvun perusasiat haltuun”, verkossa: http://bios.fi/vaestonkasvun-perusasiat-haltuun/

M39 ”Mitä ympäristöturvallisuus voisi tarkoittaa?” verkossa: http://bios.fi/mita-ymparistoturvallisuus-voisi-tarkoittaa/

M40 ”Minä väitän: Suomenkin pitää muuttua ruokajärjestelmän mullistuessa”. Verkossa: http://www.nessling.fi/ymparistodialogeja/mina-vaitan-suomenkin-pitaa-muuttua-ruokajarjestelman-mullistuessa/

M41 ”Sadan vuoden urakka: miten ilmaston kanssa eletään”. Verkossa: http://bios.fi/sadan-vuoden-urakka-miten-ilmaston-kanssa-eletaan/

M42 BIOS-tutkimusyksikön ja Ylen yhteishanke Tehtävänä tulevaisuus, syksy 2017. Verkossa: https://areena.yle.fi/tv/ohjelmat/30-625

M43 ”Kun syöveri katselee meitä – Annihilation ja tuntemattoman äärellä hajoilevat ihmiset” Verkossa: http://netn.fi/artikkeli/kun-syoveri-katselee-meita-annihilation-ja-tuntemattoman-aarella-hajoilevat-ihmiset

M44 ”Maailman aineksen käyttö kasvaa kasvamistaan” Verkossa: http://bios.fi/maailman-aineksen-kaytto-kasvaa-kasvamistaan-minne-ja-kenelle-luonnonvarat-virtaavat/

M45 ”Lähteekö syntyvyys uuteen nousuun vauraissa maissa? Ei siltä näytä.” Verkossa: http://bios.fi/lahteeko-syntyvyys-uuteen-nousuun-vauraissa-maissa-ei-silta-nayta/

M46 ”Joka päivä on ylikulutuspäivä” Verkossa: http://bios.fi/joka-paiva-on-ylikulutuspaiva/

M47 ”Ilmaston laskuoppi muuttui – muuttuuko politiikka?” Verkossa: http://bios.fi/ilmaston-laskuoppi-muuttui-muuttuuko-politiikka/

M48 ”Maailman nälkä ei ratkea tuotantoa lisäämällä” Verkossa: https://politiikasta.fi/maailman-nalka-ei-ratkea-tuotantoa-lisaamalla/

M49 ”Ruokajärjestelmän kohtalonkysymyksiä” Verkossa: https://bios.fi/ruokajarjestelman-kohtalonkysymyksia-miten-niita-pitaisi-kysya/

M50 ”Ei hötkyillä, sillä meillä menee paremmin kuin koskaan” Verkossa: https://wiseproject.fi/ei-hotkyilla-silla-meilla-menee-paremmin-kuin-koskaan/

M51 ”Kulutuksen vähentäminen – vaatimus ja vastareaktio”. Verkossa: https://bios.fi/kulutuksen-vahentaminen-vaatimus-ja-vastareaktio/

M52 ”Mitä on sivistys ekologisten kriisien aikakaudella?”. Verkossa: https://www.kesayliopistohki.fi/mita-on-sivistys-ekologisten-kriisien-aikakaudella/

M53 ”Onko irtikytkentä realistinen tavoite Suomelle?” Verkossa: https://www.versuslehti.fi/kriittinen-tila/onko-irtikytkenta-realistinen-tavoite-suomelle/ (Yhteiskirjoitus)

M54 ”Miten maailman nälkä voitetaan?” Verkossa: https://www.versuslehti.fi/kriittinen-tila/miten-maailman-nalka-voitetaan/

M55 ”IPCC:n maankäyttöraportin viesti ja suomalainen vastaanotto” Verkossa: https://politiikasta.fi/ipccn-maankayttoraportin-viesti-ja-suomalainen-vastaanotto/

M56 ”Ruoantuotannon synkkä utopia”. Verkossa: https://bios.fi/ruoantuotannon-synkka-utopia/

M57 ”Miksi keskustelu ruoasta ja ympäristöstä menee koko ajan pieleen?” Verkossa: https://bios.fi/miksi-keskustelu-ruoasta-ja-ymparistosta-menee-koko-ajan-pieleen/

M58 ”Luonnonvarojen niukkuus ja runsaus” Verkossa: https://bios.fi/luonnonvarojen-niukkuus-ja-runsaus/

M59 ”If laboratory food is the answer, what is the question?” Open Democracy. Verkossa: https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/if-laboratory-food-answer-what-question/

M60 “Ekologinen jälleenrakennus epävarmassa maailmassa” Verkossa: https://bios.fi/ekologinen-jalleenrakennus-epavarmassa-maailmassa/

M61 ”Ruokajärjestelmän menestyksessä muhivat kriisit” Verkossa: https://bios.fi/ruokajarjestelman-menestyksessa-muhivat-kriisit/

M62 ”From Covid-19 to Climate, What We Need Is a Just Transition” Verkossa: https://foodfirst.org/from-covid-19-to-climate-what-we-need-is-a-just-transition/

M63 ”Korona kitkee liikakansoitusta? EVA:n kummallinen kyselytutkimus” Verkossa: https://bios.fi/korona-kitkee-liikakansoitusta-evan-kummallinen-kyselytutkimus/

M64 Kirjeenvaihto kestävästä kehityksestä Agenda 2030 Art-tapahtumassa lokakuussa 2020: https://www.agenda-art-2030.com/kirjeenvaihto/

M65 ”Kiertotalouden suuret pienet askeleet”, 20.1.2021. (BIOS-yhteiskirjoitus) Verkossa: https://bios.fi/kiertotalouden-suuret-pienet-askeleet/

M66 ”Mitä Dasguptan raportti sanoo luonnosta ja taloudesta?”, 5.3.2021. Verkossa: https://bios.fi/dasguptan-raportti/

M67 ”Sivistys ekologisen jälleenrakennuksen maailmassa”, 20.9.2021. Verkossa: https://bios.fi/sivistys-ekologisen-jalleenrakennuksen-maailmassa/

M68 ”Huoltosuhde ei ole vain taloudellinen yhtälö”, 7.10.2021 (yhteiskirjoitus). Verkossa: https://bios.fi/huoltosuhde-ei-ole-vain-taloudellinen-yhtalo/

M68 ”Life matters everywhere”, 7.2.2022. Verkossa: https://bios.fi/life-matters-everywhere-the-notion-of-biodiversity-in-the-dasgupta-review/

M69 “Ruokakriisi ja omavaraisuuden illuusiot”, 18.3.2022. Verkossa: https://bios.fi/ruokakriisi-ja-omavaraisuuden-illuusiot/

M70 ”Millaista sivistystä tarvitaan, kun lyhdyt sammuvat ympäri Euroopan?”, 13.6.2022. Verkossa: https://www.sitra.fi/blogit/millaista-sivistysta-tarvitaan-kun-lyhdyt-sammuvat-ympari-euroopan/

M71 ”Päästövähennykset ja hiilen talteenotto”, 16.6.2022. Verkossa: https://bios.fi/paastovahennykset-ja-hiilen-talteenotto-ei-yhtalaisyysmerkkia/

M72 ”Kasvatus ekologisen jälleenrakennuksen aikakaudella”, Koneen säätiön blogi, Karoliina Lummaan kanssa, 25.8.2022. Verkossa: https://koneensaatio.fi/tarinat-ja-julkaisut/kasvatus-ekologisen-jalleenrakennuksen-aikakaudella-opetuksen-ja-kasvatuksen-asiantuntijat-kokoontuivat-huhtikuussa-kaivolla/

M73 ”Sitkeä edistysusko ja murtumien maailmanpolitiikka, BIOS-blogi 7.9.2022. Verkossa: https://bios.fi/sitkea-edistysusko-ja-murtumien-maailmanpolitiikka/

M74 ”Mitä on monikriisi?”, BIOS-blogi 16.1.2023. Verkossa: https://bios.fi/mita-on-monikriisi/

M75 ”Yhteiskunnallinen aineenvaihdunta – mitä se on?”, BIOS-blogi 2.2.2023. Verkossa: https://bios.fi/yhteiskunnallinen-aineenvaihdunta-mita-se-on/

M76 ”Petteri Taalaksen virheelliset väestönäkemykset”, BIOS-blogi 31.3.2023. Verkossa: https://bios.fi/petteri-taalaksen-virheelliset-vaestonakemykset/

M77 ”Miksi Suomi älähti EU:n energiasäästötavoitteesta?”, BIOS-blogi 3.4.2023. Verkossa: https://bios.fi/miksi-suomi-alahti-eun-energiansaastotavoitteesta-sahkon-ja-energian-valille-ei-voi-vetaa-yhtalaisyysmerkkia/

M78 ”Viimeinen ilmastoraportti ennen historian saranahetkeä”, BIOS-blogi 12.4.2023. Verkossa: https://bios.fi/viimeinen-ilmastoraportti-ennen-historian-saranahetkea/