Uusi kirjoitukseni resurssien niukkuudesta

Ilmasto.org -sivusto julkaisi kirjoitukseni ilmastonmuutoksesta ja energiaresurssien niukkuudesta:

“Ilmastonmuutos ja energiaresurssien niukkuus nähdään helposti vaihtoehtoisina huolenaiheina. Joskus niitä pidetään myös toisensa poissulkevina näkökulmina: joko ollaan huolissaan fossiilitalouden seurauksista tai sitten kannetaan huolta sen tulevaisuudesta, fossiilisten polttoaineiden riittävyydestä. Tämä jännite on kuitenkin näennäinen, sillä vaikka nämä ilmiöt ovat luonteeltaan hyvin erilaisia, ne vaikuttavat lopulta samaan suuntaan. Ne tekevät mahdottomaksi viime vuosisatojen kaltaisen kehityksen, joka on nojannut alati laajenevaan luonnonresurssien käyttöön ja merkittävimpien ympäristöongelmien sivuuttamiseen.”

 

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *