Uusi kirja “Paljon liikkuvia osia” tekeillä

Kesäistä säätä riitää, mutta kirjan “Paljon liikkuvia osia” käsikirjoituksen loppurutistus alkaa. Kirja ilmestyy keväällä 2015 Savukeitaan esseesarjassa. Iso työ on vielä edessä, mutta käsikirjoituksen ensimmäisen version pitää olla valmiina syyskuun alkuviikolla.

Luvassa on pohdintaa siitä, miksi tärkeiden asioiden ajatteleminen törmää yhä uudelleen seinään, juuttuu suohon tai kiertää ympyrää. Millä keinoin yhteiskunnallinen mielikuvitus typistetään ja keskustelu ohjataan harhaan? Miksi olemme niin usein kollektiivisesti tyhmiä? Miksi monimutkaisesta maailmasta on niin houkuttelevaa kertoa yksinkertaisia tarinoita? Onko monisyinen ajattelu muka aina poliittisesti kyvytöntä? Joskus myös uskoessa järkevään keskusteluun ja selkeyteen unohtuu, että kiistat ja ristiriidat ovat jatkuvia käytännön kamppailuja, eivät vain rauhallisen analyysin ongelmia.

Kirjain aiheina muun muassa luonnollisen ja luonnottoman rajanvedon retoriikka, oletukset ihmisluonnosta, luokka- ja identiteettikeskustelu, demokratia ja kysymys äänestämisestä, itsekkyyden ja pyyteettömyyden vastakkainasettelun ongelmallisuus, mielipiteet ja tieto, tiede ja uskomukset, tiedekäsitysten ongelmat, ajattelun karsinoituminen, sananvapaus ja sensuuri sekä suvaitseminen ja ymmärtäminen.

Perustavilta näyttävien vastakkainasetteluiden takaa paistaa maailma, jossa on paljon liikkuvia osia, ja suuret kysymykset voivatkin paljastua ajatteluamme kutistaviksi.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *