Kirjoitukseni ilmastonmuutoksesta ja radiokeskustelu ruoantuotannosta

 

Tänään julkaistiin BIOS-tutkimusyksikön sivuilla pitkä kirjoitukseni ilmastonmuutoksesta. Kirjoituksessa “Sadan vuoden urakka” käyn läpi tuoreinta ilmastotutkimusta, ilmastopolitiikan tavoitteiden ja todellisuuden epäsuhtaa sekä pohdin sitä, millaiseen tulevaisuuteen yhteiskuntien tulisi tähdätä.

Mitä hitaammin ja kunnianhimottomammin päästövähennyksiin ryhdytään, sitä suuremmassa vaarassa luonnolliset nielut ovat ja sitä mittavammaksi hiilidioksidin talteenoton urakka käy jo nykyisille lapsille ja nuorille. Heidän taakkansa voi kasvaa kestämättömän raskaaksi.

Maaliskuun lopulla pääsin myös ilokseni Yle Puheeseen keskustelemaan professori Juha Heleniuksen kanssa ruoantuotannon tulevaisuudesta. Keskustelumme nojaa pitkälti tieteellisiin käsityksiin juuri niistä muutoksista, joita käsittelen kirjoituksessani.

Ylen ja BIOS-tutkimusyksikön yhteistyössä tuottama Tehtävänä tulevaisuus -kokonaisuus lähestyy loppuaan, mutta kaikki materiaali löytyy Ylen sivuilta. Kokonaisuudessa pohditaan, mitä tämä kaikki merkitsee tulevaisuuden Suomelle, jos asioille yritetään ja pystytään tekemään jotain kunnollista.

Kuvitteellisen vaeltajan sanoin: “Tästä asti meillä on sama matka.”

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *